Ook de vragen van de tweede ronde behandelen de verschillende aardrijkskundige thema’s en vaardigheden uit het secundair onderwijs, maar hier wordt een groter inzicht en toepassingsvermogen verwacht.

De vragen steunen op het analyseren van bronnen in een ‘bronnenboekje’.