AANDACHT

Indien een onderdeel van de te kennen leerstof nog niet werd gezien op het ogenblik van de olympiade, maakt de deelnemer zich dit eigen door zelfstudie en/of met eventuele hulp van zijn/haar leerkracht.

Dit mag 5de-jaars niet afschrikken om deel te nemen, want zo kunnen zij zich het systeem van de online afname eigen maken en krijgen ze ook voeling met wat een olympiade is. Zij zullen dan als 6de-jaars met minder stress starten. 

 

Algemene bemerkingen

Tijdens de eerste en tweede ronde gebruiken de leerlingen “Plantyn Algemene Wereldatlas” of “De Boeck Atlas”.

De leerlingen mogen ook gebruik maken van een geodriehoek en een eenvoudige rekenmachine.

Enkele meerkeuze vragen worden in de tweede ronde en de finale in het Engels opgesteld en er wordt af en toe gebruik gemaakt van Engelstalige bronnen.

 

Te kennen leerstof

Eerste ronde

Tweede ronde

Finale