Bij het organiseren van de Vlaamse Olympiades voor Natuurwetenschappen komt heel wat te kijken. Zo hebben wij ons een missie en doelstellingen opgelegd, wordt er elk jaar een poster gemaakt, zijn er samenwerkingen met andere olympiades ... 

En dit met de hulp van onze sponsors en medewerking van de Vlaamse universiteiten, vakverenigingen en de vele vrijwilligers.