De tweede rondes van al de Vlaamse Olympiades voor Natuurwetenschappen verlopen met pen en papier en worden gelijktijdig georganiseerd op één of meerdere locaties.

Detail informatie over een olympiade en zijn tweede ronde vindt u terug op de deelsites van elke olympiade (klik bovenaan op één van de logo-knoppen om de olympiade te kiezen).

 

Locaties

Voor alle olympiades (behalve biologie) worden de locaties gekozen bij de inschrijving van de leerlingen.

 • biologie: UGent, UHasselt en KU Leuven
 • chemie en fysica: alle Vlaamse universiteiten
 • geografie: UAntwerpen, UGent, UHasselt, KU Leuven en in de provincie West-Vlaanderen (kan verschillen van jaar tot jaar, maar normaal is dit HOWEST Brugge)
 • JON: Technopolis (onder voorbehoud). 

 

Antwoordformulier

De tweede rondes van al de Vlaamse Olympiades voor Natuurwetenschappen verlopen allemaal met pen en papier.

Alle olympiades, behalve de GEO-olympiade maken gebruik van een antwoordformulier:

 • de eerste kolom is bedoeld als klad versie. De antwoorden die hier worden genoteerd komen niet in aanmerking bij de score berekening.
 • in de tweede kolom worden de antwoorden aangeduid. Hierop worden de scores berekend.
 • in de derde kolom kan een correctie worden gedaan. Indien hier een bolletje wordt gekleurd vervalt het antwoord in de 2de kolom en wordt het antwoord in de 3de kolom voor de score berekening genomen.
 • de achterzijde van het formulier wordt enkel bij de JON gebruikt.

Bij chemie zijn er ook open vragen, die worden in een aparte bundel beantwoord.

Bij geografie krijgen de leerlingen een bronnenboekje en een antwoordenboekje. Het antwoordenboekje wordt gecorrigeerd en vormt de basis voor de score.

Voor tips over hoe meerkeuzevragen oplossen, klik hier.

 

Mee te brengen materiaal

Alle deelnemers zijn verplicht van hun identiteitskaart mee te brengen en een zwarte balpen.

Voor biologie, chemie en fysica wordt er verder niets extra's gevraagd. De chemieolympiade stelt het periodiek systeem, nuttige gegevens en een eenvoudige rekenmachine ter beschikking van de deelnemers. Fysica stelt een formularium en eveneens een eenvoudige rekenmachine ter beschikking.

Voor geografie:

 • Eén van volgende atlassen: "Algemene Wereldatlas” of “De Boeck Atlas”
 • GEO-driehoek
 • 4-tal kleurpotloden (rood, blauw, zwart en groen)
 • Eenvoudige rekenmachine (niet bij JON)

Voor JON:

 • Eén van volgende atlassen: "Algemene Wereldatlas” of “De Boeck Atlas”
 • GEO-driehoek

Verboden: smartphones, gsm's of andere toestellen waarbij je toegang hebt tot internet.