Bij aanvang van het schooljaar stelt de Vereniging Leraars Aardrijkskunde (VLA) het organiserend comité en de vragengroep samen.

De vragengroep baseert zich voor de vragen en opdrachten op het " International Charter on Geographical Education I.G.U.1992". Zo bestaat de tweede ronde uit een grote variatie aan soorten vragen.

De leerlingen mogen gebruik maken van de “Plantyn Algemene Wereldatlas” of “De Boeck Atlas”. Voor de tweede ronde moeten ze één van beide atlassen meebrengen. Deze worden niet ter beschikking door de VGO.

De finaleronde wordt ingericht volgens een beurtrol door één van de provinciale werkgroepen van de VLA.

Verder is het wedstrijdreglement van de Vlaamse Olympiades voor Natuurwetenschappen van toepassing op de Vlaamse Geografie Olympiade.

  

Klik hier om het volledig wedstrijdreglement te raadplegen.