Opmerking: bij JON wordt niet deelgenomen aan de internationale olympiade, want deze valt tijdens de kerstexamens.

 

 Jaarlijks wordt deelgenomen door de beste finalisten aan de internationale olympiades. Elk deelnemend land mag een team samenstellen met 4 (fysica 5) deelnemers. Dit betekent voor België: 2 Vlamingen en 2 Walen, behalve voor fysica waar het ene jaar 3 Vlamingen en 2 Walen deelnemen en het volgend jaar omgekeerd.

Voor geografie is er een uitzondering. Zij kunnen wel 4 finalisten afvaardigen, daar er in Wallonië geen geografie-olympiade wordt georganiseerd.

Voorafgaand wordt getracht om voor elke internationale olympiade extra trainingsdagen te organiseren. Dit is afhankelijk van de afreisdata en de agenda's van lesgevers en deelnemers.

De deelnemers aan een internationale olympiade moeten enkel hun persoonlijk uitgaven, eventueel een internationaal paspoort en niet basis inentingen bekostigen. De vervoersonkosten (vlieg- en/of treintickets) en verzekering worden betaald door het Ministerie van Onderwijs. De inschrijvingsgelden, visa en eventuele verplichte inentingen (enkel eerste vaccin) worden betaald door de Vlaamse Olympiades voor Natuurwetenschappen.