Opmerking: bij JON wordt niet deelgenomen aan de internationale olympiade, want deze valt tijdens de kerstexamens.

 

 Jaarlijks wordt deelgenomen door de beste finalisten aan de internationale olympiades. Elk land mag 4 (fysica 5) deelnemers afvaardigen. Met Wallonië werd de afspraak gemaakt dat ieder landsgedeelte 2 deelnemers afvaardigt. Voor fysica is dit het ene jaar 3 Vlamingen en 2 Walen en het andere jaar omgekeerd.

Voor geografie is er een uitzondering. Zij kunnen wel 4 finalisten afvaardigen, daar er in Wallonië geen geografie-olympiade wordt georganiseerd.

Voorafgaand wordt getracht om voor elke internationale olympiade extra trainingsdagen te organiseren. Dit is afhankelijk van de afreisdata en de agenda's van lesgevers en deelnemers.

De deelnemers aan een internationale olympiade moeten enkel hun persoonlijk uitgaven bekostigen. De vervoersonkosten (vlieg- en/of treintickets) worden betaald door het Ministerie van Onderwijs. De inschrijvingsgelden, eventuele paspoorten, visa en bepaalde niet basis inentingen worden betaald door de Vlaamse Olympiades voor Natuurwetenschappen.