Een inschrijving is pas definitief na ontvangst van 3,50 EUR inschrijvingsgeld per ingeschreven leerling. Het totaal te betalen bedrag wordt weergegeven in de leraarmodule. 


Werkwijze:

  1. Geef de gebruiker en het paswoord in (op de home page of op elke webpagina rechts boven).
  2. Het systeem zal de toegang verifiëren en de leraarsmodule starten.
  3. Klik in het menu dat rechts op het scherm wordt getoond op "Betalingen".
  4. Of klik in de drop-down op "LERAARMODULE" (bovenaan het scherm).
  5. In het getoond scherm wordt aangegeven hoeveel euro moet gestort worden op welke rekening en met welke mededeling.

 

Wanneer we een betaling ontvangen, wordt dit getoond in de leraarmodule onder "Betalingen". Wel moet rekening worden gehouden dat er tussen de storting, de ontvangst en het opladen wel een aantal dagen kunnen verstrijken. 

Onder "Betalingen" wordt ook aangegeven of er nog een openstaand saldo is.  

Bij laattijdige betaling moet er contact worden opgenomen bij het wedstrijdsecretariaat om de deelname te kunnen garanderen. 

 

Opgelet

  • Indien de betaling niet is ontvangen vóór de eerste ronde, kan deelname worden ontzegd. Neem bij twijfel contact op met het wedstrijdsecretariaat.
  • Er worden nooit terugbetalingen gedaan, ook niet voor leerlingen niet hebben deelgenomen.

 

  

Betaling 

Het inschrijvingsgeld wordt gestort op rekening IBAN BE94 4500 5226 9114 van de Vlaamse Olympiades voor Natuurwetenschappen met vermelding "Olympiade-Gebruikerscode-naam van de Verantwoordelijke". 
 

Voorbeelden mededeling:

Biologie       VBO-S0825VBO-Janssens
Chemie   VCO-S0825VCO-Janssens
Fysica   VFO-S0825VFO-Janssens
Geografie   GEO-S0825VGO-Janssens
Junior   JON-S0825JON-Janssens