Een inschrijving is pas definitief na ontvangst van 3,50 EUR inschrijvingsgeld per ingeschreven leerling. Het totaal te betalen bedrag wordt weergegeven in de leraarmodule. 


Werkwijze:

  1. Geef de gebruiker en het paswoord in (op de home page of op elke webpagina rechts boven).
  2. Het systeem zal de toegang verifiëren en de leraarsmodule starten.
  3. Klik in het menu dat rechts op het scherm wordt getoond op "Betalingen" of klik in de drop-down op "LERAARMODULE" (bovenaan het scherm).
  4. Er wordt aangegeven hoeveel euro moet gestort worden op welke rekening en met welke mededeling.

 

Wanneer we een betaling ontvangen, wordt dit getoond in de leraarmodule onder "Betalingen". Wel moet rekening worden gehouden dat er tussen de storting, de ontvangst en het opladen wel een aantal dagen kunnen verstrijken. 

Onder "Betalingen" wordt ook aangegeven of er nog een openstaand saldo is.  

Een factuur kan worden gedownload, klik hier voor meer uitleg. 

 

Opgelet

  • Bij laattijdige betaling (niet vóór eerste ronde) moet er contact worden opgenomen bij het wedstrijdsecretariaat om de deelname te kunnen garanderen.
  • Er worden nooit terugbetalingen gedaan, ook niet voor leerlingen niet hebben deelgenomen.

 

Betaling 

Het inschrijvingsgeld wordt gestort op rekening IBAN BE94 4500 5226 9114 van de Vlaamse Olympiades voor Natuurwetenschappen met vermelding "Olympiade-Editie-Gebruikerscode". 
(voorbeeld schooljaar 2013-2024, dan is editie = 2024)
 

Voorbeelden mededeling:

Biologie       VBO-2024-S0825VBO
Chemie   VCO-2024-S0825VCO
Fysica   VFO-2024-S0825VFO
Geografie   GEO-2024-S0825VGO
Junior   JON-2024-S0825JON