De eerste rondes van al de Vlaamse Olympiades voor Natuurwetenschappen verlopen online op de school van de deelnemers en dit onder toezicht van de olympiade verantwoordelijke. Deze persoon zorgt ervoor dat elke leerling een pc of tablet heeft met toegang tot het internet. Wanneer dit een probleem (onvoldoende pc's, technische storingen ...) vormt, wordt het wedstrijdsecretariaat zo snel als mogelijk op de hoogte gebracht om samen een oplossing te zoeken.

Voor de eerste ronde ontvangt de olympiade verantwoordelijke een e-mail met alle nuttige informatie zoals hoe de wedstrijd URL's (of linken) voor de deelnemers opvragen, werkwijze voor de deelnemers, hulplijn ...

Met de online toets kan gestart worden tussen 13 en 14 uur. Na een werktijd van 2 uur wordt de toets automatisch afgesloten (behalve bij de fysicaolympiade is dit na 2,5 uur). Deze tijdspanne is voldoende om alle vragen te beantwoorden. Als de leerlingen klaar zijn, versturen zij hun antwoorden en kunnen het lokaal verlaten. Zij hoeven niet te wachten tot de werktijd voorbij is, maar moeten wel wachten tot de laatste deelnemers startte.

De deelnemers krijgen allemaal dezelfde meerkeuzevragen, alleen worden ze in een andere volgorde getoond en dit om spieken te vermijden. Elke vraag heeft 4 afleiders waarvan slechts één juist is. Voor elk juist antwoord wordt een score van 4 punten toegekend. Niet antwoorden levert 1 punt op en een fout antwoord betekent 0 punt (voorkomen van gokken).

Voor tips over hoe meerkeuzevragen oplossen, klik hier.

Door de olympiade online af te nemen, kunnen wij de resultaten sneller bekendmaken. Van zodra de scores beschikbaar zijn in de leraarmodule, ontvangt de verantwoordelijke een e-mail. In de leraarmodule wordt ook aangeduid welke deelnemers zich plaatsen voor de tweede ronde. De algemene informatie zoals de score grafieken e.a. worden op deze website onder de olympiade aangeboden.
  

OPGELET: wanneer 2 of meerdere leerlingen deelnemen met dezelfde URL (of link) kan er GEEN score worden berekend voor deze leerlingen. 
→ controle: dan ingave van de URL of link wordt een pop-up getoond met voornaam en naam. Indien deze niet overeenkomen met die van de deelnemer werd een verkeerde URL of link gebruikt. Laat de deelnemer met de verkeerde URL of link opnieuw starten met de correcte.
 Bij twijfel, neem contact op met het wedstrijdsecretariaat.

  

Procedure
 1. Vooraf testen kan door op de pc's of tablets naar www.usolvit.be ("Leerling") te surfen. Kies een topic om een toets te maken. Lukt dit? Dan zal de eerste ronde ook gaan.
 2. Wedstrijd URL's (of linken) opvragen
 3. Online toets

Daarnaast is er volgende video die uitlegt hoe een leerling deelneemt:  

 

 

Eerlijk verloop

Om de eerlijkheid van de online olympiades te garanderen, kunnen allerlei controles uitgevoerd worden. Onder andere:

 1. aan de hand van ip-adressen kan worden nagegaan of de deelnemers werken vanop dezelfde locatie
 2. er kan worden nagegaan of de leerling opzoekingen doet op internet
 3. onaangekondigde bezoeken tijdens de eerste ronde op de school
 4. de resultaten van de deelnemers van één zelfde school worden geanalyseerd 

In geval van fraude kan aan een school verdere deelname worden ontzegd. 

  

Materiaal dat mag worden gebruikt
 • alle olympiades: kladpapier en een eenvoudige rekenmachine
 • biologie: geen hulpmiddelen
 • chemie: Periodiek Systeem en de nuttige gegevens worden gemaild naar de leerkrachten en zijn toegankelijk via een toolbox in de online toets
 • fysica: het formularium is toegankelijk via een toolbox in de online toets en wordt gemaild naar de leerkrachten
 • geografie: één van beide atlassen “Plantyn Algemene Wereldatlas” of “De Boeck Atlas”
 • Junior Olympiade Natuurwetenschappen of JON: voor fysica wordt een formularium ter beschikking gesteld en voor chemie het Periodiek Systeem en de nuttige gegevens. Deze worden gemaild naar de leerkrachten en zijn toegankelijk via een toolbox in de online toets. Verder geen hulpmiddelen.

 

TIPS en mogelijke problemen
 • OPGELET: dezelfde URL (of link) kan NIET door meerdere leerlingen worden gebruikt  → druk erop dat ze in de pop-up na ingave van de URL (of link) controleren of het hun voornaam en naam is dat wordt getoond. Laat de deelnemer met de verkeerde URL (of link) opnieuw starten. Bij twijfel contacteer je het wedstrijdsecretariaat want er worden GEEN scores berekend voor leerlingen die werkten onder dezelfde URL (of link).
 • Op de startpagina van de olympiade kan worden gekozen tussen rechtsrechts de toets online in te vullen of om de toets in pdf formaat te downloaden. Best kies je om te werken op de pdf want hier krijg je een overzicht van de volledige vragenbundel en kunnen de antwoorden worden voorbereid (op papier indien gewenst). Dit kan ook handig zijn, mocht er stroomonderbreking zijn, het netwerk uitvallen ... 
  OPGELET: in deze vorm kunnen geen antwoorden online worden ingegeven → de antwoorden gaan verloren.
 • Alle antwoorden die worden aangeduid, worden onmiddellijk bewaard. Bij technische problemen kan het wel zijn dat het laatste antwoord niet werd gerecupereerd.
 • Aan scholen met meer dan 15 deelnemers aan een olympiade wordt geadviseerd om niet alle leerlingen gelijktijdig te laten starten, maar beter dit in kleine groepjes te doen (bijv. per 5). Dit kan vanaf een aantal minuten voor 13 uur. De tijd start te lopen van zodra de deelnemers klikt op "online invullen" of "pdf downloaden". 
  Waarom? Heel wat vragen hebben een tekening, foto, grafiek, … en wanneer het schoolnetwerk beperkingen heeft, kan het zijn dat deze niet of slechts gedeeltelijk worden getoond. Zie ook bij "Wat wanneer de afbeelding/tekening niet getoond worden?".

 

Veel gestelde vragen

Wat zijn de vereisten van de PC's en tablets?

Noteren van antwoorden?

Wat als "Indienen" niet kan?

Kunnen wij vroeger/later starten?

Wat bij netwerk en/of internet problemen?

Wat wanneer de afbeeldingen/tekeningen niet getoond worden?

Kan de vragenlijst meerdere malen worden doorlopen?

Kan ik als leraar deelnemen?

Waar kan ik terecht met vragen (hulplijn)?