De Vlaamse Olympiades voor Natuurwetenschappen (VONW) zijn ‘olympische’ wedstrijden in de disciplines aardrijkskunde, biologie, chemie, fysica en/of natuurwetenschappen. Deze wedstrijden worden georganiseerd voor leerlingen uit richtingen waar deze vakken tot het lessenpakket behoren van zowel tweede als derde graad van het secundair onderwijs zonder onderscheid van onderwijsvorm en -net.

De wedstrijden op zich zijn interscolair waaraan op individuele basis wordt deelgenomen. Zij bestaan uit een eerste en tweede ronde en een finale(1). Voorafgaand aan de finale worden stagedagen(2) georganiseerd om de leerlingen voor te bereiden op deze finale die bestaat uit een theoretisch examen en praktische proeven.

De finalisten worden gelauwerd tijdens de plechtige proclamatie en prijsuitreiking. Hier wordt door de organisatie meegedeeld wie Vlaanderen zal vertegenwoordigen op de Internationale Olympiades Biologie, Chemie, Fysica en Geografie.

De rode draad doorheen de organisatie is de interesse bij leerlingen opwekken voor de boeiende wereld van wetenschappen, herkenning geven aan zowel leerlingen als leraren en streven naar kwalitatief hoogstaand wetenschapsonderwijs. Daarom worden de vragen en antwoorden van de voorbije eerste rondes ter beschikking gesteld op deze website onder de vakgebieden en op het platform usolv-it. Deze vragenbanken laten toe aan leraars om ideeën op te doen bij het opstellen van hun lessen, toetsen en examens. Maar laten ook toe dat leerlingen zich kunnen voorbereiden op de verschillende olympiades en toegangsexamen arts en tandarts.

Met de twee doelgroepen, enerzijds de leerlingen en anderzijds de leraars, in het achterhoofd houdende werd volgende missie opgesteld:

De Vlaamse Olympiades voor Natuurwetenschappen op een hedendaagse manier organiseren zodat

enerzijds meer jongens en meisjes uit het secundair onderwijs, zich verdiepen in de exacte wetenschappen en

anderzijds de leraren wetenschappen ondersteunen in het wetenschapsonderricht.

En om deze missie extra kracht te geven, wordt sinds 2012 ook de eretitel OlympiadeSchool Wetenschappen uitgereikt aan scholen.

Doelstelling leerlingen

Doelstelling leraars

Reglement van de 5 olympiades VONW

  

(1) Bij de Junior Olympiade Natuurwetenschappen is er geen finale ronde.
(2) Bij de Vlaamse Geografie Olympiade wordt geen stage georganiseerd, maar duurt de finale wel een gans weekend.