Sfeerbeelden editie 2022
GO! Atheneum Tienen
GO! Atheneum Tienen
 
GO! Atheneum Zele
GO! Atheneum Zele
 
Scheppersinstituut Wetteren
Scheppersinstituut Wetteren
 
Sint-Franciscusinstituut Brakel
Sint-Franciscusinstituut Brakel

Klik op de foto's om ze te vergroten.

  

Aantal deelgenomen scholen: 253

Aantal deelnemers: 2.538

Cesuur: ≥ 63%

Aantal geplaatste deelnemers voor de tweede ronde is 328. Zij nemen hieraan deel op woensdag 23 februari 2022 (klik hier voor meer info).

  

2022-VCO_R1 Grafiek algemeen

(Klik op de grafiek om te vergroten.)

  

2022-VCO_R1 Grafiek 5de-jaars

(Klik op de grafiek om te vergroten.)

  

2022-VCO_R1 Grafiek 6de-jaars

(Klik op de grafiek om te vergroten.)

Aantal deelnemers: 2.538
Gemiddelde score: 45,1%
Standaard afwijking: 14,9
Minimum score: 4%
Maximum score: 97% 
Aantal geselecteerden R2: 328

 

Aantal vijfdejaars: 689
Gemiddelde score: 38,4%
Standaard afwijking: 12,7 
Minimum score: 4%
Maximum score: 92% 
Aantal geselecteerden R2: 29

 

Aantal zesdejaars: 1.820
Gemiddelde score: 47,6%
Standaard afwijking: 15,0
Minimum score: 12%
Maximum score: 97%
Aantal geselecteerden R2: 295

Aandacht: van een aantal deelnemers is niet gekend of het vijfde- of zesdejaars zijn, vandaar het verschil met het algemeen overzicht.

   

Vragen en oplossingen
  • Tijdens de verschillende rondes wordt volgend materiaal ter beschikking gesteld: periodiek systeem en nuttige gegevens.
  • Om de vragen met de bijhorende oplossingen van deze en vorige edities te raadplegen, neem een kijkje in onze vragenbank.
  • Oefenen kan op het platform van usolv-it.

  

Info vooraf aan de eerste ronde

Wanneer:     17 november 2021, start stipt om 13 uur en eindigt exact om 15 uur (geen uitzonderingen mogelijk).

Locatie:        de school van de deelnemers

Inschrijven kan tot 25 oktober 2021. 
  

De eerste ronde bestaat uit meerkeuzevragen met 4 alternatieve antwoorden waarvan slechts één juist is. De vragen zijn voor alle leerlingen dezelfde, maar worden in een andere volgorde getoond. Deze ronde verloopt via het internet en staat onder toezicht van de vakverantwoordelijke chemie van de school. Het eerlijk verloop van deze ronde kan door de jury worden gecontroleerd door een onaangekondigd bezoek. Ook worden de scores nauwkeurig geanalyseerd. In geval dat fraude wordt vastgesteld, kan aan de school verdere deelname worden ontzegd.

De online toets wordt afgenomen op het platform van usolv-it. De schoolverantwoordelijken kunnen de URL’s downloaden in de leraarmodule van zodra deze beschikbaar (+/- één week voor eerste ronde). Op dat ogenblik ontvangen zij een e-mail met de instructies over het verloop van de eerste ronde.

Op basis van een selectiepercentage (jaarlijks bepaald door het VCO comité) worden een 350-tal deelnemers geselecteerd voor de tweede ronde. De vakverantwoordelijken worden per e-mail verwittigd wanneer de resultaten op de website beschikbaar zijn en in het resultatenoverzicht wordt aangegeven wie toegelaten wordt tot de tweede ronde.

Klik hier voor meer informatie over de online afname, zoals de richtlijnen voor leraren en leerlingen, pc vereisten, wat bij netwerk problemen ...

 

Sfeerbeelden editie 2021
GO! Atheneum
GO! Atheneum Tienen
 
GO! Atheneum
GO! Atheneum Tienen

Klik op de foto's om ze te vergroten.