AANDACHT
Er kan afgeweken worden van het reglement wanneer er zich speciale omstandigheden (grote natuurrampen, pandemie …) voordoen. Wijzigingen zullen worden meegedeeld aan de schoolverantwoordelijken.

 

 1. De Vlaamse Chemie Olympiade (VCO) is een wedstrijd waarin leerlingen theoretische en experimentele vragen over chemie beantwoorden. Het is de bedoeling om de belangstelling voor het chemieonderwijs te stimuleren en om hen de kans te geven om op creatieve wijze en zelfstandig hun kennis en kunde toe te passen.

 2. Aan de VCO kunnen leerlingen van de derde graad van het secundair onderwijs deelnemen zonder onderscheid van onderwijsvorm en -net.

 3. Een leerling kan onbeperkt deelnemen aan de eerste en tweede ronde van VCO, maar slechts twee keer aan de finale en dit zolang hij/zij les volgt in het secundair onderwijs.

 4. Inschrijving van de deelnemers gebeurt door de schoolverantwoordelijke VCO.

 5. Vóór de aanvang van de eerste ronde moet 3 euro per ingeschreven leerling worden gestort op de rekening van de VONW. Er worden geen terugbetalingen gedaan. Verplaatsingskosten zijn ten laste van de deelnemers.

 6. In september worden de kalender, het verloop van de wedstrijd en de te kennen leerstof gepubliceerd op onze website.

 7. De VCO verloopt in drie rondes. De vragen worden opgesteld door een jury, die tevens de antwoorden beoordeelt en de deelnemers rangschikt. Deze jury is samengesteld uit leraren en docenten chemie van verschillende onderwijsniveaus en inrichtende machten. Zij communiceren niet over de inhoud en de resultaten van de verschillende proeven. Leraren met leerlingen in de finale, hebben geen zitting in de jury van deze ronde.

 8. De eerste ronde wordt online georganiseerd in de deelnemende scholen op hetzelfde tijdstip in alle scholen. Deze ronde bestaat uit meerkeuzevragen met 4 alternatieven en één juist antwoord. De schoolverantwoordelijke volgt de ontvangen instructies op en is verantwoordelijk voor het eerlijke verloop van de wedstrijd. De jury kan steeds de organisatie van deze eerste ronde op haar eerlijkheid controleren. In geval van fraude kan aan een school verdere deelname worden ontzegd. Op basis van een selectiepercentage worden minimum 300 deelnemers geselecteerd voor de tweede ronde.

 9. De tweede ronde gebeurt schriftelijk met een gedeelte meerkeuzevragen en een gedeelte open vragen. Deze ronde wordt gelijktijdig in elke provincie georganiseerd. De 17 beste deelnemers gaan naar de finale.

 10. De finale ronde vindt plaats op één locatie en bestaat uit een schriftelijke proef en een experimenteel gedeelte. Om de finalisten voor te bereiden op de finale kunnen zij gratis deelnemen aan de stagedagen.

 11. Na elke ronde maakt de jury een rangschikking van de deelnemers en legt het selectiepercentage vast voor de volgende ronde. De scholen ontvangen de resultaten en de getuigschriften van hun deelnemers. Enkel een grafiek van de resultaten, de gemiddelde, de hoogste en laagste score van de eerste en de tweede ronde worden gepubliceerd.

 12. De finalisten worden geklasseerd volgens de behaalde punten over het geheel van de wedstrijd. Op de proclamatie ontvangen zij een diploma en prijzen. Enkel hun rangschikking wordt gepubliceerd.

 13. De twee beste finalisten of hun plaatsvervangers, die voldoen aan de voorwaarden van de International Chemistry Olympiad of IChO worden afgevaardigd naar de IChO. Voor hen wordt nog een extra gratis bijscholing georganiseerd.

 14. Indien een vijfdejaarsleerling zich plaatst voor de finale, krijgt hij/zij een vrijkaartje voor de eerste ronde van de VCO het daarop volgend schooljaar. Hij/zij moet wel worden ingeschreven door de leerkracht, die ook het inschrijvingsgeld laat storten.

 15. Indien een finalist na bevestiging van deelname, niet deelneemt aan stagedagen, finale en/of IChO worden de niet meer te wijzigen kosten, gemaakt door de organisatie, aangerekend aan de finalist, tenzij de finalist een geldig afwezigheidsattest kan voorleggen.

 16. De organisatie van de VCO kan niet aansprakelijk gesteld worden voor beschadigde of verloren voorwerpen van de deelnemers tijdens de verschillende rondes.

 17. In verband met de “privacy”-wetgeving verwijzen wij door naar ons “privacy statement”. Klik hier voor meer details.

 18. Tijdens de verschillende rondes kunnen er foto’s worden genomen. Deze worden enkel gebruikt in publicaties van de Vlaamse Olympiades voor Natuurwetenschappen waarvan de Vlaamse Chemie Olympiade onderdeel is. Wie dit niet wenst, moet de organisatie vooraf schriftelijk op de hoogte brengen.