Hier volgt een overzicht van de vragen met antwoorden die sinds 2008 in de eerste en tweede ronde werden gesteld op de Vlaamse Chemie Olympiade.

Alle oefenmateriaal is beschermd door © Vlaamse Olympiades voor Natuurwetenschappen. Overname in leer- of handboeken toegelaten mits bronvermelding. In alle andere gevallen geldt een Creative Commons BY-NC-ND-licentie.

 

              Eerste ronde       Tweede ronde
  2008     slechts 1 voorronde   vragenbundel MKV + antwoorden, vragenbundel OV
  2009   vragenbundelantwoorden   vragenbundel MKV + antwoorden, vragenbundel OV
  2010   vragenbundelantwoorden   vragenbundel MKV + antwoorden, vragenbundel OV
  2011   vragenbundelantwoorden   vragenbundel MKV + antwoorden, vragenbundel OV
  2012   vragenbundelantwoorden   vragenbundel MKV + antwoorden, vragenbundel OV 
  2013   vragenbundelantwoorden   vragenbundel MKV + antwoorden, vragenbundel OV 
  2014   vragenbundelantwoorden   vragenbundel MKV + antwoorden, vragenbundel OV 
  2015   vragenbundelantwoorden   vragenbundel MKV + antwoorden, vragenbundel OV 
  2016   vragenbundelantwoorden   vragenbundel MKV + antwoorden, vragenbundel OV 
  2017   vragenbundelantwoorden   vragenbundel MKV + antwoorden, vragenbundel OV 
  2018   vragenbundelantwoorden   vragenbundel MKV + antwoorden, vragenbundel OV 
  2019   vragenbundelantwoorden   vragenbundel MKV + antwoorden, vragenbundel OV 
  2020   vragenbundelantwoorden   vragenbundel MKV + antwoorden, vragenbundel OV 
  2021   vragenbundelantwoorden   vragenbundel online vragen + antwoorden (geen open vragen)
  2022   vragenbundelantwoorden   vragenbundel online vragen + antwoorden (geen open vragen)
  2023   vragenbundelantwoorden   vragenbundel MKV + antwoorden, vragenbundel OV
  2024   vragenbundelantwoorden   vragenbundel MKV + antwoorden, vragenbundel OV

 

    Vlaamse Chemie Olympiade: usolv-it oefenmogelijkheid, klik hier.

 

Opmerkingen:

  1. Sinds editie 2016 werd de leerstof voor de tweede ronde uitgebreid met thermochemie. Het te kennen deel kunt hier u downloaden of raadplegen.
  2. Tijdens de verschillende rondes wordt volgend materiaal ter beschikking gesteld: periodiek systeem en de nuttige gegevens.
  3. In de te kennen leerstof wordt de rubriek "stofkennis" verder toegelicht door een tekst met een aantal eigenschappen en toepassingen van de vermelde stoffen, klik hier om deze tekst te raadplegen. Het is niet de bedoeling dat leerlingen deze gegevens memoriseren, maar wel om hun kennis over de vermelde stoffen te verrijken.
  4. Van de open vragen van de tweede ronde worden de antwoorden niet gepubliceerd.