Hier volgt een overzicht van de vragen met antwoorden die sinds 2008 in de eerste en tweede ronde werden gesteld op de Vlaamse Chemie Olympiade.

 • 2008: vragenbundel MKV + antwoorden, vragenbundel OP    (laatste editie met slechts 1 voorronde)

        Eerste ronde            Tweede ronde
 • 2009
  vragenbundelantwoorden   vragenbundel MKV + antwoorden, vragenbundel OV
 • 2010
  vragenbundelantwoorden   vragenbundel MKV + antwoorden, vragenbundel OV
 • 2011
  vragenbundelantwoorden   vragenbundel MKV + antwoorden, vragenbundel OV
 • 2012
  vragenbundelantwoorden   vragenbundel MKV + antwoorden, vragenbundel OV 
 • 2013
  vragenbundelantwoorden   vragenbundel MKV + antwoorden, vragenbundel OV 
 • 2014
  vragenbundelantwoorden   vragenbundel MKV + antwoorden, vragenbundel OV 
 • 2015
  vragenbundelantwoorden   vragenbundel MKV + antwoorden, vragenbundel OV 
 • 2016
  vragenbundelantwoorden   vragenbundel MKV + antwoorden, vragenbundel OV 
 • 2017
  vragenbundelantwoorden   vragenbundel MKV + antwoorden, vragenbundel OV 
 • 2018
  vragenbundelantwoorden   vragenbundel MKV + antwoorden, vragenbundel OV 

  

Opmerkingen:

 1. Sinds editie 2016 werd de leerstof voor de tweede ronde uitgebreid met thermochemie. Het te kennen deel kunt hier u downloaden of raadplegen.
 2. Tijdens de verschillende rondes wordt volgend materiaal ter beschikking gesteld: periodiek systeem en de nuttige gegevens.
 3. In de te kennen leerstof wordt de rubriek "stofkennis" verder toegelicht door een tekst met een aantal eigenschappen en toepassingen van de vermelde stoffen, klik hier om deze tekst te raadplegen. Het is niet de bedoeling dat leerlingen deze gegevens memoriseren, maar wel om hun kennis over de vermelde stoffen te verrijken.
 4. Van de open vragen van de tweede ronde worden de antwoorden niet gepubliceerd.
 5. Alle bovenstaande vragen en antwoorden zijn ook beschikbaar in  . Klik hier om naar dit platform te gaan.