In de eerste helft van september worden de posters en begeleidende brieven verstuurd naar de scholen die wetenschappen in hun lessenpakketten hebben. In de begeleidende brief staat onder andere de inlogcode waarmee de vakverantwoordelijke zich kan registreren in de leraarmodule op onze website. Hij/zij logt in op de home page of rechts boven op elke pagina van deze website in de kader met "Gebruiker / Paswoord". Vervolgens kunnen leerlingen worden ingeschreven.

Klik hier voor de informatie die je nodig hebt om een leerling in te schrijven.

Het inschrijven van leerlingen kan enkel via de website. Daarna kan enkel nog in overleg met het wedstrijdsecretariaat een beperkt aantal deelnemers worden ingeschreven of wijzigingen worden aangebracht.

Een leerkracht kan in de leraarmodule steeds kijken wie van zijn leerlingen al werd ingeschreven. Hij/zij kan ook wijzigingen en schrappingen uitvoeren zolang de inschrijvingen niet zijn afgesloten..

 

Betaling

De inschrijvingen zijn pas effectief wanneer het bedrag van 3,5 euro per ingeschreven leerling door het wedstrijdsecretariaat werd ontvangen en dit vóór de eerste ronde.

Indien geen betaling werd ontvangen, kan de deelname worden ontzegd.

Bij laattijdige betaling moet er contact worden opgenomen bij het wedstrijdsecretariaat om de deelname te kunnen garanderen. De resultaten worden in dit geval slechts vrijgegeven na ontvangst van de bijdrage(n).

Het inschrijvingsgeld wordt gestort op rekening IBAN BE94 4500 5226 9114 van de Vlaamse Olympiades voor Natuurwetenschappen met vermelding ‘Gebruikerscode-naam schoolverantwoordelijke chemie’ (bijvoorbeeld: S0999VCO-naam).

Er worden géén terugbetalingen gedaan wanneer één of meerdere leerlingen niet hebben deelgenomen, wat ook de reden mag zijn.