Sinds 1968 wordt jaarlijks de Internationale Chemie Olympiade (IChO) georganiseerd. Dit is een wedstrijd voor jongeren uit verschillende landen waarbij zij hun chemische kennis en kunde zelfstandig en creatief toepassen bij het beantwoorden van theoretische vragen en het oplossen van experimentele opgaven over chemie.

In 1983 startte de Koninklijke Vlaamse Chemische Vereniging (KVCV) en haar sectie “Onderwijs & Opleidingen” met het organiseren van de Vlaamse Chemie Olympiade (VCO) om Vlaamse deelnemers af te vaardigen naar dit internationaal evenment. Tegenwoordig is dit de taak van het VCO-comité in nauwe samenwerking met het KVCV.

Het VCO-comité organiseert de selectierondes en zendt de twee besten van de finaleronde naar de IChO  met als twee doelstellingen:

 • binnenlands zoveel mogelijk leerlingen stimuleren tot meer interesse voor de chemie en de chemiestudie.
 • internationaal de beste kandidaten afvaardigen, na een extra voorbereiding, naar de IChO.

Tijdens het schooljaar 1983-1984 schreven 89 meisjes en jongens van verschillende onderwijsnetten en onderwijsvormen zich in uit 24 scholen. Ook leerlingen uit het technisch onderwijs ontbraken niet. De twee best geklasseerden gingen naar de IChO in de Bondsrepubliek Duitsland.

Sindsdien is de belangstelling alsmaar gegroeid: in 1988, bij het eerste lustrum, telde de 5de VCO reeds 260 deelnemers uit 56 scholen. In 1993 bij het tweede lustrum, liep het aantal deelnemers aan de 10de VCO op tot 411 uit 97 scholen. Bij de 25ste editie namen 1.089 leerlingen deel uit 186 scholen. In 2009 werd een extra ronde ingevoerd wat in een verdere stijging resulteerde. In 2017 werd een nieuw record opgetekend: 3.223 effectieve deelnemers uit 262 scholen.

Dankzij onze sponsors en de wetenschappelijke medewerking van verschillende instellingen werd het vanaf de tweede editie mogelijk om de deelnemers aan de eindronde een vierdaagse stage (tijdens de paasvakantie) met kosteloos verblijf aan te bieden als voorbereiding op de finale ronde.

Sinds de 4de VCO krijgen de twee kandidaten voor de IChO ook nog een extra voorbereiding voor de zware opdracht die hen wacht. Op internationaal vlak werd, rekening houdend met het beperkt programma chemie dat ons onderwijs biedt, behoorlijk gepresteerd:

 • 1985 - Tsjecho-Slovakije: eerste maal bronzen medaille
 • 1986 - Nederland: 2 bronzen medailles
 • 1991 - Polen: op 1 punt na een medaille gemist
 • 1993 - Italië: bronzen medaille
 • 1997 - Canada:  bronzen medaille
 • 1999 - Bangkok: 5de-jaars behaalde een zilveren medaille
 • 2000 - Denemarken: zilver en bronzen medailles
 • 2001 - India: bronzen medaille voor de Walen
 • 2003 - Griekenland: eervolle vermelding
 • 2009 - Groot-Britannië: eervolle vermelding
 • 2011 - Turkije: bronzen medaille (nipt geen zilver)
 • 2012 - Washington DC: bronzen medaille
 • 2013 - Moskou: eervolle vermelding (net geen brons)
 • 2014 - Vietnam: eervolle vermelding
 • 2015 - Azerbeidzjan: bronzen medaille
 • 2016 - Londen: deelname aan LIYSF (geen afvaardiging naar IChO)
 • 2017 - Thailand: bronzen medaille
 • 2018 - Slowakije en Tsjechië: bronzen medaille en eervolle vermelding
 • 2019 - Frankrijk: prachtige resultaten (net geen eervolle vermeldingen)
 • 2020 - Turkije: eervolle vermelding
 • 2021 - Japan (remote): bronzen medaille
 • 2022 - China (online): eervolle vermelding
 • 2023 - Zwitserland: bronzen medaille