Een overzicht van de toegekomen foto's van de eerste ronde. Klik op de foto's om ze te vergroten.

OLVI-PIUSX Zele OLVI-PIUSX Zele
OLVI-PiusX
Zele

 

Aantal deelgenomen scholen: 260

Aantal deelnemers: 2.848

Cesuur: 72%

Aantal geplaatste deelnemers voor de tweede ronde is 368. Zij nemen hieraan deel op woensdag 19 februari 2020 (klik hier voor meer info).

  

(Klik op de grafiek om te vergroten.)

  

(Klik op de grafiek om te vergroten.)

  

(Klik op de grafiek om te vergroten.)

Aantal deelnemers: 2.848
Gemiddelde score: 50,5%
Standaard afwijking: 17,1
Minimum score: 8%
Maximum score: 100% 

 

 Aantal vijfdejaars: 735
Gemiddelde score: 42,8%
Standaard afwijking: 14,6
Minimum score: 8%
Maximum score: 100%

 

Aantal zesdejaars: 2.060
Gemiddelde score: 53,2%
Standaard afwijking: 17,1
Minimum score: 12%
Maximum score: 100% 

Aandacht: van een aantal deelnemers is niet gekend of het vijfde- of zesdejaars zijn.

   

Vragen en oplossingen
  • Klik hier voor de te kennen leerstof.
  • Tijdens de verschillende rondes wordt volgend materiaal ter beschikking gesteld: periodiek systeem en de nuttige gegevens.
  • Om de vragen met de bijhorende oplossingen van deze editie en de vorige edities te raadplegen, neem een kijkje in onze vragenbank
  • Voorbereiden kan ook op op www.usolvit.be.

  

Info vooraf aan de eerste ronde

Wanneer:     13 november 2019, start stipt om 13 uur en eindigt exact om 15 uur (geen uitzonderingen mogelijk).

Locatie:        de school van de deelnemers

De eerste ronde bestaat uit meerkeuzevragen met 4 alternatieve antwoorden waarvan slechts één juist is. De vragen zijn voor alle leerlingen dezelfde, maar worden in een andere volgorde getoond. Deze ronde verloopt via het internet en staat onder toezicht van de vakverantwoordelijke chemie van de school. Het eerlijk verloop van deze ronde kan door de jury worden gecontroleerd door een onaangekondigd bezoek. Ook worden de scores nauwkeurig geanalyseerd. In geval dat fraude wordt vastgesteld, kan aan de school verdere deelname worden ontzegd.

De online toets wordt afgenomen op de website olympiade.cc.kuleuven.be. Het openingsscherm kan van een andere olympiade zijn, maar wordt een aantal dagen voor de eerste ronde geactiveerd. Ongeveer gelijktijdig worden de inlogcodes voor de deelnemers en een aantal reservecodes per school opgeladen in de leraarmodule. De vakverantwoordelijke ontvangt op dat moment een e-mail met de instructies over het verloop.

Op basis van een selectiepercentage (jaarlijks bepaald door het VCO comité) worden een 350-tal deelnemers geselecteerd voor de tweede ronde. De vakverantwoordelijken worden per e-mail verwittigd wanneer de resultaten op de website beschikbaar zijn en in het resultatenoverzicht wordt aangegeven wie toegelaten wordt tot de tweede ronde.

Klik hier voor meer informatie over de online afname, zoals de richtlijnen voor leraren en leerlingen, pc vereisten, wat bij netwerk problemen ...