Zaterdag 28 april 2018 van 10 tot 17 uur aan de VUB.

Van de 17 best geklasseerden uit de tweede ronde namen 13 laureaten deel aan de finale. Deze ronde bestond uit een schriftelijke proef en een experimenteel gedeelte.

Voor de te kennen leerstof, klik hier. Indien een onderdeel van de te kennen leerstof nog niet werd gezien op het ogenblik van de olympiade, moest de deelnemer zich dit eigen maken door zelfstudie en/of met eventuele hulp van zijn/haar leerkracht.

Tijdens de stage en finale werden foto's genomen. Klik hier voor die van de stage en hier voor die van de finale.

De finalisten werden geklasseerd volgens de behaalde punten over het geheel van de wedstrijd. Op de proclamatie werd de eindrangschikking bekendgemaakt en ontvingen de finalisten een diploma en een prijzenpakket. Klik hier voor informatie over de proclamatie.

Eveneens werd aangekondigd wie de twee deelnemers zijn aan de Internationale Chemie Olympiade (IChO). Dit jaar vindt deze plaats in Tsjechië en Slowakije.

  

Voorbereiding op de finale

Om de finalisten voor te bereiden op de finale organiseerde het comité van de Vlaamse Chemie Olympiade een 4-daagse stage tijdens de paasvakantie. Deze ging door aan de UGent. Omwille van het specifieke karakter en om de teamgeest te verhogen was dit met overnachtingen. 's Avonds stonden er een aantal leuke en sportieve activiteiten op het programma.

De deelname aan deze stage was gratis. Enkel de verplaatsingsonkosten naar en van waren ten laatste van de deelnemers.

Dit jaar vond de stage plaats van 9 tot en met 12 april 2018. Het stageprogramma kan geraadpleegd worden door hier te klikken.