De eerste ronde van de Vlaamse Chemie Olympiade 2018 vond plaats op woensdag 15 november 2017 van 13 tot 15 uur.

 

Resultaten informatie

De schoolverantwoordelijken kunnen vanaf 20 november 2017 de resultaten van hun leerlingen opvragen door in te loggen op de website. De leraren die leerlingen hebben in de tweede ronde krijgen een aparte email met instructies om in te schrijven voor deze ronde.

Aantal ingeschreven leerlingen: 3.595
Aantal geregistreerden scholen: 268

Effectief aantal deelnemers: 3.220 
Effectief aantal deelgenomen scholen: 266

Cesuur: ≥ 69%

Aantal geplaatste deelnemers voor de tweede ronde is 359.  Zij nemen hieraan deel op woensdag 28 februari 2018.

 

(Klik op de grafiek om te vergroten)

  

(Klik op de grafiek om te vergroten)

  

(Klik op de grafiek om te vergroten)

Aantal deelnemers: 3.219
Gemiddelde score: 48,62%
Standaard afwijking: 15,30
Minimum score: 5%
Maximum score: 100

 

Aantal vijfdejaars: 764
Gemiddelde score: 43,56%
Standaard afwijking: 14,26
Minimum score: 11%
Maximum score: 92

 

Aantal deelnemers: 2.397
Gemiddelde score: 50,35%
Standaard afwijking: 15,26
Minimum score: 12%
Maximum score: 100

 

Aandacht: van een aantal deelnemers is niet gekend of het vijfde- of zesdejaars zijn. Dit werd niet vermeld bij inschrijving.

 

Vragen en oplossingen

Om de vragen met de bijhorende oplossingen van de editie 2017-2018 of van de vorige edities te raadplegen, neem een kijkje in onze vragenbank.