Aantal deelgenomen scholen: 102

Aantal deelnemers: 162

Cesuur
Omwille van ex aequo's werd beslist dat de scores van de eerste ronde mee de cesuur bepalen voor de finale.
De scores moeten zijn: tweede ronde ≥ 80% en eerste ronde ≥ 92%

De finale gaat door op zaterdag 25 april 2020. De 17 finalisten worden persoonlijk uitgenodigd voor deze finale (klik hier voor meer info).

(Klik op de grafiek om te vergroten)

  

(Klik op de grafiek om te vergroten)

  

(Klik op de grafiek om te vergroten)

Aantal deelnemers: 162
Gemiddelde score: 64,9%
Standaard afwijking: 12,8
Minimum score: 23,3%
Maximum score: 93,3

 

Aantal vijfdejaars: 36
Gemiddelde score: 60,3%
Standaard afwijking: 16,2
Minimum score: 23,3%
Maximum score: 86,7%

 

Aantal deelnemers: 126
Gemiddelde score: 66,2%
Standaard afwijking: 11,4
Minimum score: 40%
Maximum score: 93,3%

 

Activiteit

De leerlingen die zich plaatsen voor de tweede ronde kunnen zich inschrijven voor een rondleiding "Achter de schermen van het Museum voor Natuurwetenschappen" te Brussel. Hun leerkrachten ontvangen hierover meer informatie.
→ activiteit werd afgelast omwille van de corona maatregelen.

 

Vragen en oplossingen

De te kennen leerstof van de tweede ronde omvat de leerstof van de eerste ronde en bijkomende leerstof, klik hier. De wedstrijdvragen van de tweede ronde worden niet vrijgeven.

 

Info vooraf aan de tweede ronde

De tweede ronde van de Vlaamse Biologie Olympiade gaat door op woensdag 11 maart 2020 van 15 tot 17 uur aan

UAntwerpen
Campus Groenenborger in gebouw T, lokaal T103 (aula Lucien Massart)
Groenenborgerlaan 171
2020 Antwerpen

In de tweede ronde krijgen de deelnemers 30 meerkeuzevragen met 4 alternatieve antwoorden waarvan slechts één juist is.

Voor meer info over de tweede ronde, klik hier.

 

Deelname

De 200 besten nemen deel aan de tweede ronde. De leraren krijgen een bericht van wie zich plaatste en schrijven hun leerlingen in voor deze ronde via de website door in te loggen op de "leraarmodule" (op onze website rechts boven) met hun toegangscode.

Volgende zaken moeten worden in orde gebracht:

  1. Ingave e-mailadres van zijn/haar leerling(en). Zo kan onze peter Frank Deboosere hen feliciteren.
  2. Vóór 10 februari 2020 aanduiden of een leerling al dan niet zal deelnemen.  

Alle communicatie in verband met de tweede ronde verloopt via de schoolverantwoordelijke biologie. De uitnodigingen met de exacte locatie waar de proef doorgaat worden tijdig naar de leerkrachten verstuurd per e-mail. Zij bezorgen dit aan hun leerlingen.

Wanneer de resultaten beschikbaar zijn worden de vakverantwoordelijken per e-mail verwittigd. In het resultatenoverzicht wordt ook aangegeven wie toegelaten wordt tot de finale.