AANDACHT

Indien een onderdeel van de te kennen leerstof nog niet werd gezien op het ogenblik van de olympiade, maakt de deelnemer zich dit eigen door zelfstudie en/of met eventuele hulp van zijn/haar leerkracht. Dit mag 5de-jaars niet afschrikken om deel te nemen, want zo kunnen zij zich het systeem van de online afname eigen maken en krijgen ze ook voeling met wat een olympiade is. Zij zullen dan als 6de-jaars met minder stress starten.

Sommige vragen zullen peilen naar het analytisch vermogen van de leerlingen en zijn minder rechtstreeks gelinkt aan de leerstof. De vraag bevat dan wel voldoende informatie om het probleem op te lossen.  

  

Algemeen

Het Organisatiecomité, bestaande uit leerkrachten-bestuursleden van de ‘Vereniging voor het Onderwijs in de Biologie’, de pedagogische begeleiding en universitaire stafleden, heeft beslist dat het opgelegde programma eerste en tweede ronde beperkt blijft tot belangrijke delen van de leerstof biologie uit de tweede en derde graad van het secundair onderwijs. De finale zal handelen over een uitgebreider deel van de leerstof uit het secundair onderwijs. Het programma voor de schiftingsrondes werd opgesteld, gebruik makend van de eindtermen en leerplannen biologie voor de 2de en de 3de graad van het ASO van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, gesubsidieerd vrij onderwijs en Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap.

We raden de deelnemers aan om ook een kijkje te nemen naar de vragen van de Internationale Biologie Olympiade. Voor de tweede ronde én de finale zullen er enkele vragen uit de IBO-stock gehaald worden. Hiervoor surf je naar IBO examination papers archive (ibo-info.org). Daar kan je de examens en oplossingen van de vorige jaren downloaden. De vragen van de voorbije 2 jaar staan nog onder quarantaine en zijn niet beschikbaar.

Belangrijk: een aantal examens is vrij downloadbaar maar vanwege licentieproblemen zijn de meeste examens met een wachtwoord beveiligd. Contacteer Marleen Van Strydonck, coördinator voor België bij IBO, om het wachtwoord te verkrijgen.

  

Te kennen leerstof

Eerste ronde

Tweede ronde

Finale