1. De Vlaamse Biologie Olympiade (VBO) bevat theoretische vragen en praktische oefeningen over biologie. De deelnemers krijgen een kans om op zelfstandige en creatieve manier hun kennis en kunde toe te passen en uit te breiden in een olympische geest. Bijkomend wordt de algemene belangstelling voor de biologie en het onderwijs in de biologie gestimuleerd.

 2. Aan de VBO kunnen leerlingen van de derde graad secundair onderwijs deelnemen zonder onderscheid van onderwijsvorm en -net.

 3. Een leerling kan onbeperkt deelnemen aan de eerste en tweede ronde van VBO, maar slechts twee keer aan de finale en dit zolang hij/zij les volgt in het secundair onderwijs.

 4. De deelname bedraagt 3 euro per ingeschreven leerling (geen terugbetalingen mogelijk). Verplaatsingen zijn ten laste van de deelnemers.

 5. Bij het begin van het schooljaar worden de kalender, het verloop van de wedstrijd en de te kennen leerstof gepubliceerd op onze website.

 6. De VBO verloopt in drie rondes. Het opstellen van de vragen en het verbeteren van de antwoorden voor elk van deze rondes gebeurt onder de verantwoordelijkheid van de jury. Over de inhoud en de resultaten van de verschillende proeven wordt geen correspondentie gevoerd en bij onvoorziene gevallen beslist de jury. De jury is evenwichtig samengesteld uit vertegenwoordigers van het biologieonderwijs.

 7. De eerste ronde wordt online georganiseerd in de deelnemende scholen onder toezicht van de schoolverantwoordelijke en bestaat uit meerkeuzevragen. De schoolverantwoordelijke volgt de ontvangen instructies op en is verantwoordelijk voor het eerlijk verloop. De jury kan steeds de organisatie van deze eerste ronde op haar eerlijkheid controleren. In geval van fraude kan aan een school verdere deelname worden ontzegd. Op basis van een selectiepercentage worden minimum 200 deelnemers geselecteerd voor de tweede ronde.

 8. De tweede ronde wordt centraal georganiseerd aan één van de Vlaamse universiteiten (beurtrol).

 9. De finale wordt aan één van de Vlaamse universiteiten (beurtrol) georganiseerd en bestaat uit theoretische vragen en een praktisch gedeelte. Voor een aantal vragen wordt inspiratie gehaald uit de Internationale Biologie Olympiade. Om hen voor te bereiden op de finale kunnen zij gratis deelnemen aan de stagedagen.

 10. Na elke ronde maakt de jury een rangschikking van de deelnemers en legt het selectiepercentage vast voor de volgende ronde. De deelnemende scholen ontvangen de resultaten en de getuigschriften van hun deelnemers. Enkel een algemene resultatengrafiek, het gemiddelde, de hoogste en laagste score van de eerste en tweede ronde worden gepubliceerd.

 11. De eindrangschikking van de finale wordt bepaald door de behaalde punten op de tweede ronde en de finale. De deelnemers ontvangen hun punten van de tweede ronde pas na de finale. Op de proclamatie ontvangen zij een diploma en prijzen. Enkel hun rangschikking wordt gepubliceerd op de website.

 12. De beste twee finalisten of hun plaatsvervangers, die voldoen aan de voorwaarden gesteld door de Internationale Biologie Olympiade of IBO, worden afgevaardigd naar de IBO. Indien mogelijk krijgen zij een extra voorbereiding. De deelname is kosteloos. Zij maken deel uit van een officiële delegatie met begeleiding.

 13. Indien een vijfdejaarsleerling in de finale eindigde, krijgt hij/zij een vrijkaartje voor de eerste ronde van de VBO het daarop volgend schooljaar. Hij/zij moet wel worden ingeschreven door de leerkracht, die ook het inschrijvingsgeld laat storten.

 14. Deelnemers aan de stage, de finale en de IBO worden gevraagd om een formulier te ondertekenen dat zij akkoord gaan met de voorwaarden verbonden aan deze rondes.

 15. De organisatie van de VBO kan niet aansprakelijk gesteld worden voor beschadigde of verloren voorwerpen van de deelnemers tijdens de verschillende rondes en de stagedagen.

 16. In verband met de wetgeving rond “privacy” verwijzen wij door naar ons “privacy statement”. Klik hier om dit na te lezen.

 17. Tijdens de verschillende rondes kunnen er foto’s worden genomen. Deze worden enkel gebruikt in publicaties van de Vlaamse Olympiades voor Natuurwetenschappen waarvan de Vlaamse Biologie Olympiade deel van uit maakt. Wie dit niet wenst, moet de organisatie vooraf schriftelijk op de hoogte brengen.