Hier volgt een overzicht van de vragen met antwoorden die sinds 2013 in de eerste ronde werden gesteld.

Alle oefenmateriaal is beschermd door © Vlaamse Olympiades voor Natuurwetenschappen. Overname in leer- of handboeken toegelaten mits bronvermelding. In alle andere gevallen geldt een Creative Commons BY-NC-ND-licentie.

 

2013: vragenbundel, antwoorden

2014: vragenbundel, antwoorden

2015: vragenbundel, antwoorden

2016: vragenbundel, antwoorden

2017: vragenbundelantwoorden

2018: vragenbundelantwoorden

2019: vragenbundelantwoorden

2020: vragenbundelantwoorden

2021: vragenbundelantwoorden

 

    Vlaamse Biologie Olympiade: usolv-it oefenmogelijkheid, klik hier.

 

Of ga naar de site www.vob-ond.be waar eveneens vragen staan die bedoeld zijn ter voorbereiding op de schiftingsrondes en de finale. Deze staan onder copyright van "Vereniging voor het onderwijs in de biologie, de milieuleer en de gezondheidseducatie vzw".

Eveneens interessant zijn de Engelstalige vragen die je terugvindt op de website van de International Biology Olympiad, klik hier. Op deze pagina in de kolom "exams", klik je dan op de link "Papers".