Een overzicht van de toegekomen foto's van de eerste ronde. Klik op de foto's om ze te vergroten. 

           
VISO
Roeselare
  Sint-Aloysiuscollege
Diksmuide
  Sint-Jozefslyceum
Knokke-Heist
  Don Boscocollege
Zwijnaarde
  Sint-Augustinusinstituut
Bree

 

Aantal deelgenomen scholen: 233

Aantal deelnemers: 2.466

Cesuur: ≥ 70%

Aantal geplaatste deelnemers voor de tweede ronde is 212. Zij nemen hieraan deel op woensdag 20 februari 2019 (klik hier voor meer info). 

(Klik op de grafiek om te vergroten)

  

(Klik op de grafiek om te vergroten)

  

(Klik op de grafiek om te vergroten)

Aantal deelnemers: 2.466
Gemiddelde score: 52,10%
Standaard afwijking: 12,62
Minimum score: 0%
Maximum score: 100

 

Aantal vijfdejaars: 608
Gemiddelde score: 49,88%
Standaard afwijking: 12,20
Minimum score: 17%
Maximum score: 84%

 

Aantal deelnemers: 1.777
Gemiddelde score: 53,02%
Standaard afwijking: 12,83
Minimum score: 0%
Maximum score: 100%

Aandacht: van een aantal deelnemers is niet gekend of het vijfde- of zesdejaars zijn.

 

Vragen en oplossingen

 

   

Info vooraf aan de eerste ronde

Wanneer:     30 januari 2019, start stipt om 13 uur en eindigt exact om 15 uur (geen uitzonderingen mogelijk).

Locatie:        de school van de deelnemers

De eerste ronde bestaat uit meerkeuzevragen met 4 alternatieve antwoorden waarvan slechts één juist is. De vragen zijn voor alle leerlingen dezelfde, maar worden in een andere volgorde getoond. Deze ronde verloopt via het internet en staat onder toezicht van de vakverantwoordelijke biologie van de school. Het eerlijk verloop van deze ronde kan door de jury worden gecontroleerd door een onaangekondigd bezoek. Ook worden de scores nauwkeurig geanalyseerd. In geval dat fraude wordt vastgesteld, kan aan de school verdere deelname worden ontzegd.

De online toets wordt afgenomen op de website olympiade.cc.kuleuven.be. Het openingsscherm kan van een andere olympiade zijn, maar wordt een aantal dagen voor de eerste ronde geactiveerd. Ongeveer gelijktijdig worden de inlogcodes voor de deelnemers en een aantal reservecodes per school opgeladen in de leraarmodule. De vakverantwoordelijke ontvangt op dat moment een e-mail met de instructies over het verloop.

Op basis van een selectiepercentage (jaarlijks bepaald door het VBO comité) worden een 200-tal deelnemers geselecteerd voor de tweede ronde. De vakverantwoordelijken worden per e-mail verwittigd wanneer de resultaten op de website beschikbaar zijn en in het resultatenoverzicht wordt aangegeven wie toegelaten wordt tot de tweede ronde.

Klik hier voor meer informatie over de online afname, zoals de richtlijnen voor leraren en leerlingen, pc vereisten, wat bij netwerk problemen ...