De eerste ronde van de Vlaamse Biologie Olympiade 2018 vond plaats op woensdag 31 januari 2018 van 13 tot 15 uur.

 

Resultaten informatie

De schoolverantwoordelijken worden verwittigd vanaf wanneer zij de resultaten van hun leerlingen kunnen opvragen. De leraren die leerlingen hebben in de tweede ronde krijgen een aparte email met instructies om in te schrijven voor deze ronde.

Aantal ingeschreven leerlingen: 2.889
Aantal geregistreerden scholen: 238

Effectief aantal deelnemers: 2.380 
Effectief aantal deelgenomen scholen: 235

Cesuur: ≥ 80%

Aantal geplaatste deelnemers voor de tweede ronde is 209.  Zij nemen hieraan deel op woensdag 7 maart 2018.

 

(Klik op de grafiek om te vergroten)

  

(Klik op de grafiek om te vergroten)

  

(Klik op de grafiek om te vergroten)

Aantal deelnemers: 2.380
Gemiddelde score: 60,65%
Standaard afwijking: 13,23
Minimum score: 12%
Maximum score: 100

 

Aantal vijfdejaars: 551
Gemiddelde score: 60,37%
Standaard afwijking: 13,46
Minimum score: 13%
Maximum score: 96

 

Aantal zesdejaars: 1.829
Gemiddelde score: 60,73%
Standaard afwijking: 13,16
Minimum score: 12%
Maximum score: 100

 

Aandacht: van een aantal deelnemers is niet gekend of het vijfde- of zesdejaars zijn. Dit werd niet vermeld bij inschrijving en werden beschouwd als zesde jaars.

 

Vragen en oplossingen

Om de vragen met de bijhorende oplossingen van de editie 2017-2018 of van de vorige edities te raadplegen, neem een kijkje in onze vragenbank.