Aantal deelgenomen scholen: 96

Aantal deelnemers: 222

Cesuur: ≥ 75% + schiftingsvraag 17 uur 38 minuten. (Wat is het tijdstip van zonsondergang in Ukkel, vandaag 3 februari 2021 (in uur en minuten)?)

De finalisten werden geselecteerd volgens punt 11 uit het wedstrijdreglement, namelijk "17 best geklasseerde leerlingen van de tweede ronde aangevuld met de beste TSO-deelnemer". Omwille van ex aequo's werd ook de schiftingsvraag in rekening gebracht. Ook hier waren ex aequo's waardoor er dit schooljaar 19 finalisten zijn. Zij worden persoonlijk uitgenodigd voor de finale (klik hier voor meer info) die doorgaat van 23 tot 25 april 2021 (onder voorbehoud van de coronamaatregelen!).

 

(Klik op de grafiek om te vergroten)

  

(Klik op de grafiek om te vergroten)

  

(Klik op de grafiek om te vergroten)

Aantal deelnemers: 222
Gemiddelde score: 58,4%
Standaard afwijking: 14,2
Minimum score: 0%
Maximum score: 95

 

Aantal vijfdejaars: 60
Gemiddelde score: 54,3%
Standaard afwijking: 14,9
Minimum score: 0%
Maximum score: 90%

 

Aantal deelnemers: 162
Gemiddelde score: 60%
Standaard afwijking: 13,7
Minimum score: 17,5%
Maximum score: 95%

 

Activiteiten

In de mate dat de coronamaatregelen het toelaten, trachten we voor de leerlingen die zich plaatsten voor de tweede ronde volgende twee activiteiten te organiseren:

  • Een VIP-bezoek Planetarium te Brussel (max. 170 deelnemers indien geen coronamaatregelen)
  • Een rondleiding "Achter de schermen" van het Museum Natuurwetenschappen te Brussel

 

Vragen en antwoorden

 

Info vooraf aan de tweede ronde

Wanneer:     3 februari 2021, starten kan tussen 13.30 en 14.30. Eens gestart is de duurtijd 2 uur.
Locatie:        omwille van de coronamaatregelen → ONLINE afname op school. 

De tweede ronde bestaat enkel uit meerkeuzevragen. De meeste vragen hebben 4 alternatieve antwoorden waarvan slechts één juist is. Er zijn ook een aantal vragen waar meerdere antwoorden mogelijk zijn. Deze worden goed aangeduid.

Bij elke vraag wordt vermeld op hoeveel punten ze staat.

De leerlingen mogen gebruik van:

  • 1 van beide atlassen: “Plantyn Algemene Wereldatlas” of “De Boeck Atlas”
  • een eenvoudige rekenmachine

Voor meer info (downloaden van de URL's voor de leerlingen, online afname toets ...) over deze ronde, klik hier.

 

Deelname

De 257 beste deelnemers van de eerste ronde worden toegelaten tot de tweede ronde. De leraren ontvangen een bericht van wie zich plaatste en schrijven hun leerlingen in voor deze ronde via de website door in te loggen op de "leraarmodule" (op onze website rechts boven) met hun toegangscode.

Volgende zaken moeten worden in orde gebracht:

  1. Ingave e-mailadres van zijn/haar leerling(en). Zo kan onze peter Frank Deboosere hen feliciteren.
  2. Verifiëren of de aangeduide locatie waar de leerling zal deelnemen correct is → locatie kan na afsluiting inschrijvingen tweede ronde niet meer worden gewijzigd.
  3. Vóór 3 februari 2021 aanduiden of een leerling al dan niet zal deelnemen.  

Alle communicatie in verband met de tweede ronde verloopt via de schoolverantwoordelijke geografie. De uitnodigingen met de exacte locatie waar de proef doorgaat worden tijdig verstuurd naar hen per e-mail. Zij bezorgen dit aan hun leerlingen.

Wanneer de resultaten beschikbaar zijn, worden de vakverantwoordelijken per e-mail verwittigd. In het resultatenoverzicht zam worden aangegeven wie toegelaten wordt tot de finale.