Eerste ronde Vlaamse Fysica Olympiade op 21 januari 2015 van 13 tot 15.30 uur.

Aandacht

Het VFO comité heeft beslist dat er een vraag wordt geschrapt daar er 2 antwoorden mogelijk waren. Het gaat om vraag 13 die u in de vragenbundel op Vragenbank terugvindt. De antwoorden vindt u hier eveneens. 
Dit maakt dat de olympiade niet op 100 maar op 96 punten staat. 

  

Resultaten informatie

De schoolverantwoordelijken kunnen vanaf 27 januari 2015 (onder voorbehoud) de resultaten van hun leerlingen opvragen door zich op de website aan te melden met de reeds eerder ontvangen toegangscode. In hun overzicht wordt aangeduid wie toegelaten wordt tot de tweede ronde.

Aantal ingeschreven deelnemers: 3.179 (36 minder inschrijvingen dan in 2014-2015, daling 1%)
Aantal ingeschreven scholen: 3.128 (1 meer dan in 2014-2015)

Effectieve deelnemers: 2.627 (93 deelnemers minder dan in 2013-2014, daling 3%)
Aantal deelgenomen scholen: 254 (status qou met 2013-2014)

Cesuur: 60 / 96

Aantal geplaatste deelnemers voor de tweede ronde: 362

De tweede ronde gaat door op woensdag 11 februari 2015 op de locatie die bij inschrijving werd gekozen. Meer informatie over deze ronde wordt later medegedeeld.

(Klik op de grafiek om te vergroten)

      
Gemiddelde score 42.95
   
Standaard afwijking     15.17
   
Minimum score 0
   
Maximum score 96
   
Aantal deelnemers 2.627

  

Vragen en oplossingen

Neem een kijkje in onze Vragenbank om de vragen en bijhorende antwoorden van deze en vorige edities te raadplegen.