1. De Vlaamse Fysica Olympiade (VFO) wordt georganiseerd voor leerlingen van de derde graad secundair onderwijs zonder onderscheid van onderwijsvorm en -net.

 2. Een leerling kan onbeperkt deelnemen aan de eerste en tweede ronde van de VFO, maar slechts twee keer aan de finale en dit zolang hij/zij les volgt in het secundair onderwijs.

 3. Inschrijving van de deelnemers gebeurt door de VFO schoolverantwoordelijke. De deelname bedraagt 3 euro per ingeschreven leerling (geen terugbetalingen mogelijk). Verplaatsingen zijn ten laste van de deelnemers.

 4. In september worden de kalender, het verloop van de wedstrijd en de te kennen leerstof gepubliceerd op onze website.

 5. De VFO-wedstrijd verloopt in drie rondes. Het opstellen van de vragen en het verbeteren voor elk van deze ronden gebeurt onder de verantwoordelijkheid van de jury. In alle onvoorziene gevallen beslist de jury. Over de inhoud en de uitslagen van de verschillende proeven wordt geen correspondentie gevoerd. De jury bestaat uit de leden van het organisatiecomité dat evenwichtig wordt samengesteld uit vertegenwoordigers van het fysicaonderwijs op secundair en op universitair niveau.

 6. De eerste ronde wordt online georganiseerd in de deelnemende scholen onder toezicht van de schoolverantwoordelijke en bestaat uit meerkeuzevragen. De schoolverantwoordelijke volgt de ontvangen instructies op en is verantwoordelijk voor het eerlijk verloop. De jury kan steeds de organisatie van deze eerste ronde op haar eerlijkheid controleren. In geval van fraude kan aan een school verdere deelname worden ontzegd. Op basis van een selectiepercentage worden minimum 300 deelnemers geselecteerd voor de tweede ronde.

 7. De tweede ronde (meerkeuzevragen) wordt gelijktijdig aan de verschillende Vlaamse universiteiten georganiseerd. De 17 best gerangschikte deelnemers mogen deelnemen aan de finale.

 8. De finale van de VFO wordt centraal georganiseerd en bestaat uit drie open vragen en twee practicum-proeven. De finalisten mogen deelnemen aan de stagedagen.

 9. Na elke ronde maakt de jury een rangschikking van de deelnemers. De deelnemende scholen ontvangen de resultaten en getuigschriften van hun deelnemers. Enkel een resultatengrafiek, het gemiddelde, de hoogste en laagste score van de eerste en de tweede ronde worden gepubliceerd.

 10. De finalisten worden geklasseerd op basis van de punten behaald in de tweede ronde en in de finale. Op de proclamatie ontvangen zij een diploma en prijzen. Enkel hun rangschikking wordt gepubliceerd.

 11. De beste twee of drie finalisten of hun plaatsvervangers die voldoen aan de voorwaarden gesteld door de Internationale Fysica Olympiade (IPhO) worden afgevaardigd naar de IPhO. Voor hen wordt een extra stagedag georganiseerd.

 12. Indien een finalist, na bevestiging, niet deelneemt aan stagedagen, finale en/of IPhO  zonder vooraf te verwittigen of zonder doktersattest worden de gemaakte kosten door de organisatie aan hem/haar doorgerekend.

 13. De organisatie van de VFO kan niet aansprakelijk gesteld worden voor beschadigde of verloren voorwerpen van de deelnemers tijdens de verschillende rondes en de stagedagen.

 14. In verband met de wetgeving rond “privacy” verwijzen wij door naar ons “privacy statement”. Klik hier om dit na te lezen.

 15. Tijdens de verschillende rondes kunnen er foto’s worden genomen. Deze worden enkel gebruikt in publicaties van de Vlaamse Olympiades voor Natuurwetenschappen waarvan de Vlaamse Fusica Olympiade deel van uit maakt. Wie dit niet wenst, moet de organisatie vooraf schriftelijk op de hoogte brengen.