AANDACHT
Er kan afgeweken worden van het reglement wanneer er zich speciale omstandigheden (grote natuurrampen, pandemie …) voordoen. Wijzigingen zullen worden meegedeeld aan de schoolverantwoordelijken.

 

 1. De Vlaamse Fysica Olympiade (VFO) maakt deel uit van de organisatie Vlaamse Olympiades voor Natuurwetenschappen (VONW).

 2. De VFO wordt georganiseerd voor leerlingen van de derde graad van het secundair onderwijs zonder onderscheid van onderwijsvorm en -net.

 3. Een leerling kan onbeperkt deelnemen aan de eerste en tweede ronde VFO, maar slechts twee keer aan de finale en dit zolang hij/zij les volgt in het secundair onderwijs.

 4. Inschrijving van de deelnemers gebeurt door de schoolverantwoordelijke VFO. 

 5. Vóór de aanvang van de eerste ronde moet 3 euro per ingeschreven leerling worden gestort op de rekening van de VONW. Er worden geen terugbetalingen gedaan. Verplaatsingskosten zijn ten laste van de deelnemers.

 6. In september worden de kalender, het verloop van de wedstrijd en de te kennen leerstof gepubliceerd op de website.

 7. De wedstrijd verloopt in drie rondes. Het opstellen van de vragen en het verbeteren van de antwoorden gebeurt onder de verantwoordelijkheid van de jury. Deze is samengesteld uit vertegenwoordigers van het fysicaonderwijs op secundair en universitair niveau. In alle onvoorziene gevallen beslist deze jury. Over de inhoud en de uitslagen van de verschillende proeven wordt geen correspondentie gevoerd.

 8. De eerste ronde bestaat uit meerkeuzevragen en wordt online georganiseerd in de deelnemende scholen op hetzelfde tijdstip en onder toezicht van de schoolverantwoordelijke. De schoolverantwoordelijke volgt de ontvangen instructies op en is verantwoordelijk voor het eerlijke verloop van de wedstrijd. De jury kan steeds de organisatie van deze eerste ronde op haar eerlijkheid controleren. In geval van fraude kan aan een school verdere deelname worden ontzegd. Er worden op basis van een selectiepercentage ongeveer 350 deelnemers toegelaten tot de tweede ronde.

 9. De tweede ronde bestaat uit meerkeuzevragen en wordt gelijktijdig aan de verschillende Vlaamse universiteiten georganiseerd.

 10. De 16 best geklasseerde deelnemers worden toegelaten tot de finale alsook wordt één reserve finalist aangeduid. Zij mogen allen gratis deelnemen aan de stagedagen.

 11. De finale VFO wordt centraal georganiseerd. De test bestaat uit drie opgaven die de theoretische kennis testen en twee opgaven die de praktische kennis testen.

 12. Na elke ronde maakt de jury een rangschikking van de deelnemers. De scholen ontvangen de resultaten en getuigschriften van hun deelnemers. Een grafiek met de resultaten, de gemiddelde, de hoogste en laagste score van de eerste en de tweede ronde worden gepubliceerd.

 13. De finalisten worden geklasseerd op basis van de punten behaald in de tweede ronde en in de finale. Op de proclamatie ontvangen zij een diploma en prijzen. Enkel hun rangschikking wordt gepubliceerd.

 14. De beste twee of drie finalisten (of hun plaatsvervangers) die voldoen aan de voorwaarden van de Internationale Fysica Olympiade (IPhO) worden afgevaardigd naar de IPhO. Voor hen wordt een extra stagedag georganiseerd.

 15. Indien een finalist na bevestiging van deelname, niet deelneemt aan stagedagen, finale en/of IPhO worden de niet meer te wijzigen kosten, gemaakt door de organisatie, aangerekend aan de finalist, tenzij de finalist een geldig afwezigheidsattest kan voorleggen.

 16. De VFO organisatoren kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor beschadigde of verloren voorwerpen van de deelnemers tijdens de verschillende rondes en de stagedagen.

 17. In verband met de “privacy”-wetgeving verwijzen wij door naar ons “privacy statement”. Klik hier voor meer details.

 18. Tijdens de verschillende rondes kunnen er foto’s worden genomen. Deze worden enkel gebruikt in publicaties van de Vlaamse Olympiades voor Natuurwetenschappen waarvan de Vlaamse Fysica Olympiade onderdeel is. Wie dit niet wenst, moet de organisatie vooraf schriftelijk op de hoogte brengen.