Omwille van ... kunnen wij pas een half uur later starten?
Omwille van ... zouden wij liever een uur vroeger starten?

Op beide vragen is het antwoord NEEN.

Redenen:

  • Het online systeem kan niet worden gerelateerd aan de noden van een school.
  • Om iedereen gelijke kansen te geven, start iedereen op hetzelfde uur en stopt iedereen op hetzelfde uur.
  • Leerlingen kunnen hierdoor minder gemakkelijk vragen en/of antwoorden doorgeven aan kameraden in een andere school.
  • Dit vergemakkelijkt eveneens spontane controles uitgevoerd door het comité van de olympiade op de deelnemende scholen.