Voor het formularium, klik hier.

Het programma bestaat uit het programma van de eerste ronde aangevuld met:

Warmteleer

 • Sublimeren – Fasediagram
 • Mengproeven
 • Warmtebalans

Mechanica

 • Horizontale worp
 • Wetten van Newton
 • Gravitatiewet
 • Wrijvingskracht
 • Samenstellen en ontbinden van krachten
 • Eenparige cirkelvormige beweging
 • Centripetale kracht

Elektromagnetisme

 • Magnetisch veld van een permanente magneet, een rechte geleider, een winding en een spoel
 • Magnetische veldsterkte bij een rechte geleider, een winding en een spoel
 • Elektromagnetische kracht op een rechte geleider en een lading
 • Magnetische flux
 • Wet van Lenz en wet van Faraday

Kernfysica

 • Atoomnummer, massagetal, isotopen
 • Massaverandering (-defect) en bindingsenergie
 • Natuurlijke radioactiviteit: alfa, bèta en gammastraling
 • Transmutatieregels
 • Halveringstijd en desintegratieconstante
 • Activiteit