Voor het formularium, klik hier.

 

Optica

 • Rechtlijnige voortplanting van het licht
 • Schaduwvorming
 • Weerkaatsingswetten
 • Lichtbreking, brekingswetten, brekingsindex
 • Totale weerkaatsing, grenshoek
 • Beeldconstructie bij vlakke spiegels en dunne bolle lenzen
 • Vergroting

Vloeistoffen en gassen

 • Deeltjesmodel
 • Druk, hydrostatische druk, luchtdruk
 • Beginsel van Pascal
 • Evenwicht van vloeistoffen
 • Wet van Archimedes

Warmteleer

 • Begrip temperatuur - Absolute temperatuur
 • Toestandsvergelijking van een ideaal gas
 • Specifieke warmtecapaciteit, warmtecapaciteit
 • Smelten en stollen - Smeltingswarmte
 • Verdampen, koken en condenseren - Maximum dampdruk
 • Specifieke verdampingswarmte

Elektriciteitsleer

 • Elektrische ladingen
 • Elektrostatische inductie
 • Wet van Coulomb
 • Elektrische veldsterkte, potentiaal
 • Elektrische geleiding in metalen en vloeistoffen
 • Spanning, stroomsterkte
 • Wet van Ohm
 • Wet van Joule
 • Energie en vermogen bij gelijkstroom
 • Serie- en parallelschakeling van weerstanden, vervangingsweerstand
 • Gemengde schakelingen met 1 spanningsbron

Mechanica

 • Eenparige rechtlijnige beweging
 • Eenparig veranderlijke rechtlijnige beweging
 • Zwaartekracht, veerkracht
 • Arbeid, vermogen en rendement
 • Potentiële en kinetische energie
 • Behoud van energie