Met de online toets kan gestart worden tussen 13 en 14 uur.

 

De online toets is opgebouwd uit een aantal pagina's, namelijk

 1. Startscherm met algemene informatie over de olympiade zoals puntentelling, aantal vragen, hoe je correct moet antwoorden, sponsors ...
 2. Een pop-up pagina om de voornaam en naam van de deelnemer te bevestigen.
 3. Per vraag een webpagina met de antwoordmogelijkheden.
 4. Eindscherm met overzicht van de ingegeven antwoorden.

Wanneer een deelnemer klaar is mag hij/zij op "Naar indienen" klikken. Er moet niet worden gewacht tot de werktijd van 2 uur (2,5 uur bij fysica) om is. Het is wel noodzakelijk dat hij/zij op "Definitief indienen" klikt op de eindpagina. Indien dit niet werd gedaan, kan er geen score worden berekend.

Alvorens definitief in te dienen zal de deelnemer naar zijn mailadres worden gevraagd. Dit wordt enkel gebruikt om de felicitaties van onze peter Frank Deboosere te mailen. 

 

OPGELET: wanneer 2 of meerdere leerlingen deelnemen met dezelfde URL (of link) kan er GEEN score worden berekend voor deze leerlingen. 
→ controle: er wordt een pop-up getoond met voornaam en naam. Indien dit niet overeenkomt met de deelnemer werd een verkeerde URL of link gebruikt door de deelnemer.  

 

Lees ook alles over de eerste ronde door hier te klikken

Volgend document biedt eveneens informatie, klik hier om het te openen of te downloaden.

Daarnaast is er volgende video die uitlegt hoe je deelneemt:  

 

   

Werkwijze voor de deelnemers

De voorbeelden komen uit de online toets van de Vlaamse Chemie Olympiade, maar zijn gelijkaardig voor alle olympiades.

 

1. Je krijgt van je leerkracht of van de toezichthouder je persoonlijke URL (of link) om deel te nemen (klik hier voor "URL's (of linken) opvragen").

2. Vanaf 12.55 uur kun je jouw persoonlijke URL (of link) ingeven in een browser. Volgend scherm wordt getoond

Opmerking: het periodiek systeem & chemische gegevens (chemie en JON) en formularium (fysica) kunnen ook op elke webpagina met een vraag worden geconsulteerd (links boven vraag).

3. Vanaf 13 uur kun je klikken op "Online invullen" of "pdf downloaden". Je werktijd start. Een klokje, dat bij elke vraag rechts boven wordt getoond, geeft aan tot wanneer je kunt werken.

4. Een pop-up vraagt je om voornaam en naam te bevestigen → kijk dit grondig na, want als het niet klopt, bestaat de kans dat je een verkeerde URL (of link) kreeg van de olympiade verantwoordelijke.

5. Best wordt geopteerd om de vragenbundel in pdf formaat te downloaden en zo je antwoorden voor te bereiden. Nadien klik je op "online invullen". Elke vraag wordt op een webpagina getoond.

6. De vragen hoef je niet in volgorde te worden beantwoord, het antwoord wordt telkens bewaard bij het verlaten van een vraag.

7. Hoe een vraag (niet) beantwoorden of een antwoord corrigeren?

 • Na het klikken op een antwoord, krijgt dit een gele tekstmarkering.
 • Niet antwoorden op een vraag kan door niets aan te duiden. Bij die vraag krijgt geen enkel antwoord een gele tekstmarkering.
 • Aanpassen van een antwoord:
  a. klik een ander antwoord aan. Het nieuwe antwoord wordt nu geel gemarkeerd.
  b. wil je toch geen antwoord geven (blanco antwoorden): klik op gekozen antwoord zodat de gele tekstmarkering wordt opgeheven.

8. Voor de JON en bij chemie kan er een periodiek systeem en chemische gegevens worden geraadpleegd. Voor de JON en fysica is dit een formularium. Deze zijn toegankelijk op de startpagina en op elke webpagina met een vraag (links boven de vraag). Zie afbeelding onder punt 4.

9. Als alle vragen werden beantwoord, is het noodzakelijk om op de knop "Naar indienen" te klikken. Het systeem controleert of alle vragen werden beantwoord en geeft een overzicht van de vragen met het gekozen antwoorden. Eventuele correcties kunnen nog worden gemaakt door op het nummer van de vraag te klikken. Het systeem keert dan terug naar die vraag. 

 

Wanneer alles er goed uitziet, geef je ook nog je email adres in en klik je op "Definitief indienen". Je antwoorden worden verstuurd en dit is dan ook het einde van je deelname aan de olympiade. Je krijgt een e-mail dat je antwoorden werden ontvangen.