De online toets is opgebouwd uit 3 pagina's, namelijk

  1. Startscherm met algemene informatie over de olympiade zoals puntentelling, aantal vragen, hoe je correct moet antwoorden ...
  2. Scherm met 3 invulvelden (voornaam, naam en inlogcode) en de meerkeuzevragen.
  3. Eindscherm met overzicht van de ingegeven antwoorden, de sponsors en wanneer de scores beschikbaar zijn voor de leerkrachten.

Wanneer een deelnemer klaar is mag hij/zij op "versturen" klikken. Er moet niet worden gewacht tot 15 uur (15.30 uur bij fysica). Het is wel noodzakelijk dat hij/zij op "Versturen" klikt. Indien dit niet werd gedaan, kan er geen score worden berekend.

 

Lees ook alles over de eerste ronde door hier te klikken

 

Werkwijze

De voorbeelden komen uit de online toets van de Vlaamse Chemie Olympiade, maar zijn gelijkaardig voor alle olympiades.

1. De schoolverantwoordelijke van de olympiade bezorgt de inlogcodes aan de deelnemers (klik hier voor "Inlogcodes opvragen").

2. Een aantal minuten voor aanvang openen de deelnemers een browser en geven volgende URL in https://olympiade.cc.kuleuven.be/ in. Volgend scherm wordt getoond 

3. Vanaf 13 uur kunnen zij onderaan dit scherm hun inlogcode ingeven en aan wedstrijd beginnen. 

4. Alvorens op het volgend scherm iets in te vullen of antwoorden aan te vinken moet de deelnemer door de volledige pagina scrollen om na te gaan of alle foto's, afbeeldingen, grafieken ... correct worden getoond. Indien dit niet zo is, moet de pagina worden vernieuwd (refresh). Zie ook bij "Wat wanneer de afbeelding/tekening niet getoond worden?".
Als alles correct wordt getoond, vult de deelnemer zijn voornaam, naam en zijn/haar inlogcode in. Zo zijn we 100% zeker dat de antwoorden die worden doorgestuurd van de juiste deelnemer zijn. Onder deze invulvelden worden de vragen getoond. Scrollen naar beneden/omhoog is steeds mogelijk.

5. Alle vragen moeten worden beantwoord. Als het antwoord niet gekend is, wordt de optie "ik wens niet te antwoorden" aangevinkt.

6. Sommige olympiades (JON, chemie en fysica) maken gebruik van een "toolbox". De toolbox staat vast op het scherm, ook als je scrolt blijft hij steeds binnen bereik. Het venster met de toolbox kan worden versleept over het scherm of worden dichtgeklikt door bovenaan in het venster op "Verberg me" te klikken.

7. Als alle vragen werden beantwoord, is het noodzakelijk op de knop "Verstuur" te klikken. Het systeem controleert of alle vragen werden beantwoord. Is dit niet het geval dan wordt er gesprongen naar de eerst niet beantwoorde vraag.
Eens op de knop "Verstuur" geklikt, zijn je antwoorden definitief en kunnen er geen wijzigingen meer worden aangebracht.

8. Na het versturen wordt het volgend eindscherm getoond. Dit betekent dat de antwoorden door ons werden ontvangen en dat de score kan worden berekend. Eventueel kunnen de deelnemers hun antwoorden noteren en/of een schermafdruk maken.