• Samenhang tussen cel, weefsel, orgaan, stelsel, organisme.
 • Classificatie van de levende wezens + kenmerken van de hoofdgroepen
 • Verschil tussen bacteriën en virussen en de manier waarop ze de menselijke gezondheid beïnvloeden
 • Bij de mens:
  • bouw, werking en onderlinge samenhang van het spierstelsel, spijsverteringsstelsel, ademhalingsstelsel, zenuwstelsel (met inbegrip van de zintuigen), hormonaal stelsel, voortplantingsstelsel, bloed en bloedsomloop
  • structuur en functies van de diverse plantendelen
 • Ecologie:
  • Organismen en hun milieu: voorkomen en aanpassingen
  • Relaties tussen organismen onderling en tussen organismen en hun omgeving
  • Belang van micro-organismen in de natuur
  • Eenvoudige materiekringloop en energiedoorstroming in een ecosysteem