De eerste ronde van de Vlaamse Fysica Olympiade 2018 vond plaats op woensdag 24 januari 2018 van 13 tot 15.30 uur.

 

Resultaten informatie

De schoolverantwoordelijken worden verwittigd vanaf wanneer zij de resultaten van hun leerlingen kunnen opvragen. De leraren die leerlingen hebben in de tweede ronde krijgen een aparte email met instructies om in te schrijven voor deze ronde.

Aantal ingeschreven leerlingen: 2.948
Aantal geregistreerden scholen: 253

Effectief aantal deelnemers: 2.435 
Effectief aantal deelgenomen scholen: 246

Cesuur: ≥ 66%

Aantal geplaatste deelnemers voor de tweede ronde is 371.  Zij nemen hieraan deel op woensdag 21 februari 2018.

 

(Klik op de grafiek om te vergroten)

  

(Klik op de grafiek om te vergroten)

  

(Klik op de grafiek om te vergroten)

Aantal deelnemers: 2.435
Gemiddelde score: 48,48%
Standaard afwijking: 15,82
Minimum score: 4,17%
Maximum score: 100

 

Aantal vijfdejaars: 666
Gemiddelde score: 46,30%
Standaard afwijking: 18,80
Minimum score: 12,50%
Maximum score: 96,88

 

Aantal deelnemers: 1.769
Gemiddelde score: 49,30%
Standaard afwijking: 15,77
Minimum score: 4,17%
Maximum score: 100

 

Aandacht: van een aantal deelnemers is niet gekend of het vijfde- of zesdejaars zijn. Dit werd niet vermeld bij inschrijving en werden beschouwd als zesde jaars.

 

Vragen en oplossingen

Om de vragen met de bijhorende oplossingen van de editie 2017-2018 of van de vorige edities te raadplegen, neem een kijkje in onze vragenbank.

Vraag 22 over een lichtstraal die door een glasplaat gaat werd geschrapt. Zie vragenbundel in de vragenbank voor meer uitleg.