De 47ste Internationale Fysica Olympiade vond plaats van 10 tot 17 juli 2016. Het gastland was Zwitserland. De stad Zurich verwelkomde de deelnemers. Op de site van IPhO 2016, vind je bijkomende informatie. Op de site van IPhO vind je de rubriek "Multimedia & Mediacorner" waar je nieuwsbrieven, video's en foto's kunt bekijken.


Belgisch team
v.l.n.r. Thanh (gids van onze studenten), François, Yannis, Keano, Sam, Cyrille, Philippe Léonard (Waalse leider), Bernadette Hendrickx (Vlaamse leider)

Dit jaar vertegenwoordigden de 2 Vlamingen Keano De Vos en Sam Heyrman en 3 Franstaligen (Yannis Georis, Cyrille Kervyn en François Rozet) België op de IPhO 2016. Samen namen zij op tegen de besten van de wereld en kwamen met mooie resulaten terug.

Keano De Vos, Sam Heyrman en Cyrille Kervyn behaalden een eervolle vermelding. Proficiat.

Eveneens proficiat aan hun begeleiders en allen die in het schooljaar 2015-2016 meewerkten om dit mogelijk te maken.

Voor het verslag van mevrouw Bernadette Hendrickx (begeleider van de Vlaamse deelnemers) klik hier.

Voor de video van de Keano en Sam klik hier.