Wanneer er problemen opduiken zoals een stroomonderbreking, uitval van het netwerk of van internet dan gaat er in principe niets verloren. Wat wel kan gebeuren, is dat het laatst ingegeven antwoord verloren gaat. Dit wordt best na het opstarten gecontroleerd door terug naar die vraag te gaan.

Veiligheidshalve blijft het aangeraden dat vooraf de vragen in pdf formaat worden gedownload. Zo kan er steeds worden verder gewerkt en in het slechtste geval kan dan ook de toets manueel worden gecorrigeerd.

  

Wanneer tijdens de toets een lange tijd een inactiviteit was (lang niets werd ingegeven of bij een onderbreking, wordt aangeraden om volgende te ondernemen:

  1. pagina hernieuwen of refreshen door middel van volgende toetsencombinatie CTRL+SHIRT+R (cache wordt leeggemaakt)
  2. indien die niet lukt: privénavigatie gebruiken
  3. in het geval geen van beide werkt: een andere browser openen