In principe gaat er geen informatie verloren. Het systeem is zo ontworpen dat onopgemerkt om de 5 minuten de antwoorden van de deelnemers automatisch worden bewaard. Daarnaast is ook het nodige ingebouwd wanneer er problemen zouden ontstaan met internet en/of netwerk.

 

Wat te doen bij ...

  

Tijdelijk probleem

Wanneer tijdens de online afname van één van de olympiades natuurwetenschappen het netwerk even uitvalt, vormt dit geen problemen zolang de browser niet wordt afgesloten. Het systeem is zo opgebouwd dat de browser alle referenties bijhoudt die nodig zijn om te communiceren met de computers en servers van het ICTS van de KU Leuven.

Dit betekent dat wanneer de leerling gestart is met het beantwoorden van de vragen en het netwerk even uitvalt, de browser zich automatisch verbindt met de servers wanneer het netwerk opnieuw beschikbaar is. De leerlingen merken hier niets van op en verliezen geen antwoorden.

 

Volledige uitval

Net als bij tijdelijke problemen mag de browser zeker niet worden afgesloten.

Indien er geen internet meer is, maar wel nog netwerk mogelijkheden (voor de leerling op de knop "Verstuur" klikte), dan kan de leerling best een afdruk maken van zijn scherm of dit bewaren als een pfd-bestand.

Indien er ook geen netwerk meer is en/of afdrukken op een printer niet mogelijk is, dan kan het scherm nog steeds worden bewaard onder de vorm van een pdf-bestand.

Dit bewaren verloopt op dezelfde manier als gewoon afdrukken op een printer. Je klikt op afdrukken en verandert de printer in "Adobe pdf" of "Microsoft xps Document Writer". De pc zal je vragen waar hij het bestand mag opslaan. Kies een locatie op de harde schijf van de pc. 

Een laatste optie is: pen en papier. De leerling noteert zijn inlogcode, vraagnummers en de bijhorende antwoorden. 

 

Contacteer het wedstrijdsecretariaat

Bij volledige uitval wordt aangeraden om het wedstrijdsecretariaat te contacteren om na te gaan welke stappen het best worden ondernomen om de toets toch verder af te leggen.

Het wedstrijdsecretariaat biedt op de dag van de eerste ronde permanentie. De verantwoordelijken ontvangen dit nummer per e-mail.