Wanneer een leerling op de knop "Naar indienen" klikt en de pc/tablet niet reageert, wordt dezelfde procedure gevolgd als bij "netwerk en/of internet problemen" (zie onder "Volledige uitval"), namelijk van het scherm waarop de leerling heeft gewerkt moet een pdf-bestand worden gemaakt.

Dit kan na het bewaren worden afgedrukt en naar het wedstrijdsecretariaat worden verstuurd. De correctie gebeurt manueel.