1. De Junior Olympiade Natuurwetenschappen (JON) wordt jaarlijks georganiseerd en behelst de vakgebieden aardrijkskunde, biologie, chemie en fysica. De doelstelling is om de leerlingen een kans te geven om op zelfstandige en creatieve wijze hun kennis en kunde toe te passen en uit te breiden in een olympische geest. Een bijkomende betrachting is het stimuleren van de algemene belangstelling voor de vakgebieden van de natuurwetenschappen.

 2. Aan JON kunnen leerlingen van de tweede graad van het secundair onderwijs van alle onderwijsnetten deelnemen.

 3. Een leerling kan maximaal twee keer deelnemen aan JON en dit zolang hij/zij nog niet in de derde graad zit van het secundair onderwijs.

 4. Inschrijving van de deelnemers gebeurt door de JON schoolverantwoordelijke. De deelname bedraagt 3 EUR per ingeschreven leerling. Er worden onder geen enkel beding terugbetalingen gedaan. Eventuele verplaatsingskosten blijven steeds ten laste van de deelnemers.

 5. In september worden de kalender, het verloop van de wedstrijd en de te kennen leerstof gepubliceerd op onze website.

 6. De JON bestaat uit twee rondes. Beide rondes bestaan uit meerkeuzevragen met vier alternatieve antwoorden, waarvan slechts één correct is. Het opstellen en het verbeteren van de vragen gebeurt onder toezicht van het organisatiecomité dat is samengesteld uit leraren aardrijkskunde, biologie, chemie en fysica van verschillende onderwijsniveaus en inrichtende machten. Zij communiceren niet over de inhoud en de resultaten van de verschillende proeven.

 7. De eerste ronde wordt online georganiseerd in de deelnemende scholen onder toezicht van de schoolverantwoordelijke en bestaat uit meerkeuzevragen. De schoolverantwoordelijke volgt de ontvangen instructies op en is verantwoordelijk voor het eerlijk verloop. De jury kan steeds de organisatie van deze eerste ronde op haar eerlijkheid controleren. In geval van fraude kan aan een school verdere deelname worden ontzegd.

 8. Op basis van een selectiepercentage worden de deelnemers geselecteerd voor de tweede ronde.

 9. De tweede ronde gebeurt schriftelijk en wordt georganiseerd aan de KU Leuven en/of KU Leuven Kulak. De deelnemers van de tweede ronde worden geklasseerd volgens de behaalde punten in de tweede ronde. Bij ex aequo wordt gekeken naar de punten van de eerste ronde. Op de proclamatie ontvangen de 30 best geklasseerde deelnemers een gouden, bronzen of zilveren medaille, een diploma en prijzen. De naam van de laureaten en die van hun school worden gepubliceerd op de website.

 10. De winnaars van een gouden en zilveren medaille kwalificeren zich voor de Vlaamse selectieproef voor de European Union Science Olympiad of EUSO (meer info: www.euso.be).

 11. De resultaten van de eerste en tweede ronde worden niet gepubliceerd. De deelnemende scholen ontvangen de resultaten van hun leerlingen. Enkel de resultatengrafiek, het gemiddelde, de hoogste en laagste score van de eerste en de tweede ronde worden gepubliceerd op de website.

 12. De organisatie van de JON kan niet aansprakelijk gesteld worden voor beschadigde of verloren voorwerpen van de deelnemers tijdens de verschillende rondes.

 13. In verband met de wetgeving rond “privacy” verwijzen wij door naar ons “privacy statement”. Klik hier om dit na te lezen.

 14. Tijdens de verschillende rondes kunnen er foto’s worden genomen. Deze worden enkel gebruikt in publicaties van de Vlaamse Olympiades voor Natuurwetenschappen waarvan de Junior Olympiade Natuurwetenschappen deel van uit maakt. Wie dit niet wenst, moet de organisatie vooraf schriftelijk op de hoogte brengen.