De Junior Olympiade Natuurwetenschappen (JON) wordt jaarlijks georganiseerd en behelst de vakgebieden aardrijkskunde, biologie, chemie en fysica. De doelstelling is om de leerlingen een kans te geven om op zelfstandige en creatieve wijze hun kennis en kunde toe te passen en uit te breiden in een olympische geest. Bijkomende betrachtingen zijn het stimuleren van de algemene belangstelling voor de vakgebieden van de natuurwetenschappen en de leerlingen vertrouwd maken met de werkwijze met het oog op onze olympiades in de derde graad.

Zowel de eerste als tweede ronde bestaan uit meerkeuzevragen met vier alternatieve antwoorden, waarvan slechts één correct is.

De deelnemers van de tweede ronde worden geklasseerd volgens de behaalde punten in de tweede ronde. Bij ex aequo worden de punten van de eerste ronde mee in rekening gebracht. Op de proclamatie ontvangen de 30 best geklasseerde deelnemers een gouden, bronzen of zilveren medaille, een diploma en prijzen.

De winnaars van een gouden en zilveren medaille kwalificeren zich tevens voor de Vlaamse selectieproef van de European Olympiad Experimental Science of EOES (meer info op www.eoes.be).

Verder is het wedstrijdreglement van de Vlaamse Olympiades voor Natuurwetenschappen van toepassing op de Junior Olympiade Natuurwetenschappen.

  

Klik hier om het volledig wedstrijdreglement te raadplegen.