AANDACHT
Er kan afgeweken worden van het reglement wanneer er zich speciale omstandigheden (grote natuurrampen, pandemie …) voordoen. Wijzigingen zullen worden meegedeeld aan de schoolverantwoordelijken.

 

 1. De Junior Olympiade Natuurwetenschappen (JON) wordt jaarlijks georganiseerd en behelst de vakgebieden aardrijkskunde, biologie, chemie en fysica. De doelstelling is om de leerlingen een kans te geven om op zelfstandige en creatieve wijze hun kennis en kunde toe te passen en uit te breiden in een olympische geest. Een bijkomende betrachting is het stimuleren van de algemene belangstelling voor de vakgebieden van de natuurwetenschappen.

 2. De JON wordt georganiseerd voor leerlingen van de tweede graad van het secundair onderwijs zonder onderscheid van onderwijsvorm en -net.

 3. Inschrijving van de deelnemers gebeurt door de schoolverantwoordelijke JON.

 4. Vóór de aanvang van de eerste ronde moet 3 euro per ingeschreven leerling worden gestort op de rekening van de VONW. Er worden geen terugbetalingen gedaan. Verplaatsingskosten zijn ten laste van de deelnemers.

 5. Bij aanvang van het nieuwe schooljaar worden de kalender, het verloop van de wedstrijd en de te kennen leerstof gepubliceerd op de website van de VONW.

 6. De JON bestaat uit twee rondes. Beide rondes bestaan uit meerkeuzevragen met vier alternatieve antwoorden, waarvan slechts één correct is. Het opstellen en het verbeteren van de vragen gebeurt onder toezicht van het organisatiecomité dat is samengesteld uit leraren aardrijkskunde, biologie, chemie en fysica van verschillende onderwijsniveaus en inrichtende machten. Zij communiceren niet over de inhoud en de resultaten van de verschillende proeven.

 7. De eerste ronde bestaat uit meerkeuzevragen en wordt online georganiseerd in de deelnemende scholen op hetzelfde tijdstip en onder toezicht van de schoolverantwoordelijke. De schoolverantwoordelijke volgt de ontvangen instructies op en is verantwoordelijk voor het eerlijke verloop van de wedstrijd. De jury kan steeds de organisatie van deze eerste ronde op haar eerlijkheid controleren. In geval van fraude kan aan een school verdere deelname worden ontzegd.
 8. Op basis van een selectiepercentage worden er ongeveer 200 deelnemers geselecteerd voor de tweede ronde.

 9. De tweede ronde gebeurt schriftelijk en bestaat uit 10 meerkeuzevragen per vakgebied. Deze ronde wordt op één of twee locaties georganiseerd. De deelnemers van de tweede ronde worden geklasseerd volgens de behaalde punten in de tweede ronde. Bij ex aequo wordt gekeken naar de punten van de eerste ronde. Op de proclamatie ontvangen de 30 best geklasseerde deelnemers een gouden, bronzen of zilveren medaille, een diploma en prijzen. De naam van de laureaten en die van hun school worden gepubliceerd op de website.

 10. De winnaars van een gouden en zilveren medaille kwalificeren zich voor de Vlaamse selectieproef voor de European Olympiad Experimental Science of EOES (meer info op www.eoes.be).

 11. De resultaten van de eerste en tweede ronde worden niet gepubliceerd. De scholen ontvangen de resultaten en de getuigschriften van hun deelnemers. Enkel een grafiek met de resultaten, de gemiddelde, de hoogste en laagste score van de eerste en de tweede ronde worden gepubliceerd.

 12. De organisatie van de JON kan niet aansprakelijk gesteld worden voor beschadigde of verloren voorwerpen van de deelnemers tijdens de verschillende rondes.

 13. In verband met de “privacy”-wetgeving verwijzen wij naar ons “privacy statement”. Klik hier voor meer details.

 14. Tijdens de verschillende rondes kunnen er foto’s worden genomen. Deze worden enkel gebruikt in publicaties van de Vlaamse Olympiades voor Natuurwetenschappen waarvan de Junior Olympiade Natuurwetenschappen onderdeel is. Wie dit niet wenst, moet de organisatie vooraf schriftelijk op de hoogte brengen.