Onze peter Frank Deboosere wenste onze deelnemers via twitter succes. Klik hier voor de tweet.

 

Aantal deelgenomen scholen: 126

Aantal deelnemers: 220

Cesuur
Omwille van ex aequo's werd beslist dat de scores van de eerste ronde mee de cesuur bepalen voor de finale.
De scores moeten zijn: tweede ronde ≥ 75,8% en eerste ronde ≥ 90%

De 17 finalisten worden op zaterdag 30 april 2022 verwacht aan de KU Leuven voor de finale, klik hier voor meer info. Zij ontvangen een uitnodiging voor de stagedagen en de finale.

   

2022-VBO_R2 Grafiek algemeen

(Klik op de grafiek om te vergroten.)

  

2022-VBO_R2 Grafiek 5de-jaars

(Klik op de grafiek om te vergroten.)

  

2022-VBO_R2 Grafiek 6de-jaars

(Klik op de grafiek om te vergroten.)

Aantal deelnemers: 220
Gemiddelde score: 57,3%%
Standaard afwijking: 12,6
Minimum score: 26,7%
Maximum score: 84,2% 

 

Aantal vijfdejaars: 38
Gemiddelde score: 53,1%
Standaard afwijking: 12,0
Minimum score: 30%
Maximum score: 81,7%

 

Aantal zesdejaars: 182
Gemiddelde score: 58,1%
Standaard afwijking: 12,5
Minimum score: 26,7%
Maximum score: 84,2% 

Activiteit

Indien de coronapandemie geen maatregelen oplegt, organiseren wij de rondleiding "Achter de schermen van het Museum voor Natuurwetenschappen" te Brussel. De deelnemers aan de tweede ronde en hun leerkrachten ontvangen een e-mail met de momenten van de rondleidingen. Inschrijven is noodzakelijk.

   

Vragen en oplossingen

Klik hier voor de te kennen leerstof. De wedstrijdvragen van de tweede ronde worden niet vrijgeven.

 

Info vooraf aan de tweede ronde

Wanneer:     16 maart
Start:             tussen 13 en 13.45 uur
Duur:             2 uur
Locatie:        omwille van de corona pandemie → online op school van de deelnemer(s)

In de tweede ronde krijgen de deelnemers 30 meerkeuzevragen met 4 alternatieve antwoorden waarvan slechts één juist is.

Voor de online afname verwijzen we naar de werkwijze van de eerste ronde. Klik hier voor meer info.

Let zeker op dat geen 2 of meerdere leerlingen deelnemen met dezelfde URL (of link)  want dan kan er GEEN score worden berekend en missen ze hun kans op een finale plaats.  

  

Deelname

De 244 besten nemen deel aan de tweede ronde. De leraren krijgen een bericht van wie zich plaatste en schrijven hun leerlingen in voor deze ronde via de website door in te loggen op de "leraarmodule" (op onze website rechts boven) met hun toegangscode.

De leraren krijgen een bericht van wie zich plaatste. Zij duiden aan in de "leraarmodule" (inloggen rechtsboden op onze website met toegangscode) of hun leerlingen al dan niet deelnemen aan deze tweede ronde en dit vóór 7 maart 2022.

Alle communicatie in verband met de tweede ronde verloopt via de schoolverantwoordelijke aardrijkskunde. Zij ontvangen tijdig de instructies voor de online afname op school.

Wanneer de resultaten beschikbaar zijn worden de vakverantwoordelijken per e-mail verwittigd. In het resultatenoverzicht wordt ook aangegeven wie toegelaten wordt tot de finale.

   

Sfeerbeeld editie 2021
 
't Saam Campus Sint-Aloysius Diksmuide
't Saam Campus Sint-Aloysius
Diksmuide

Klik op de foto om te vergroten.