Omwille van de recente pieken in de corona cijfers en de vele scholen die kampen met afstandsonderwijs en quarantaines hebben we op 18 januari 2022 beslist om de tweede rondes van de olympiades biologie, chemie, fysica en geografie online te organiseren en niet aan de Vlaamse universiteiten.  

Wel vragen we om de online toets op school af te nemen en dit om zo'n eerlijk mogelijk verloop garanderen. We denken dat dit zeker haalbaar moet zijn aangezien het aantal deelnemers in een 2de ronde merkelijk minder zijn dan in een eerste ronde.

Het principe is hetzelfde als bij de eerste ronde. Voor meer informatie over de online afname klik hier.