Ondertekening convenant door Minister Lieten en verantwoordelijken van de Vlaamse Olympiades.

Op donderdag 14 november 2013 werd naast de huldiging van de Vlaamse deelnemers aan de internationale olympiades eveneens het convent tussen de Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse Wiskunde Olympiade vzw, de KU Leuven, de Universiteit Hasselt en de vzw Certaminacomité.

Deze overeenkomst heeft tot doel de samenwerking te regelen tussen de Vlaamse overheid en hogergenoemde Organisatoren. Deze overeenkomst legt de wederzijdse verbintenissen vast voor de organisatie van de Vlaamse Olympiades en de ondersteuning van de Vlaamse overheid daarvoor.

Dit convenant gaat in van 1 september 2013 en eindigt op 31 augustus 2018. 

De doelstellingen van de Olympiades zijn enerzijds de belangstelling van jongeren voor de betreffende vakgebieden te vergroten en getalenteerde jongeren samen te brengen, en anderzijds de preselectie te houden voor de overeenstemmende internationale wetenschappelijke olympiades, indien van toepassing.

Wij zijn Minister Lieten dankbaar voor het vertrouwen dat zij in onze olympiades heeft.

(Bijkomende foto's en het persbericht worden later toegevoegd)