De schoolverantwoordelijken van de olympiade worden een aantal dagen voor de eerste ronde gemaild met de instructies voor de online olympiade. Vanaf dan zijn ook de inlogcodes voor de deelnemers beschikbaar in de “Leraarmodule” en kunnen tot de avond (24 uur) voor de eerste ronde worden opgevraagd. 

Deze inlogcodes zijn als volgt opgebouwd:

  • de initialen van de leerling in hoofdletters (speciale letters zoals bijvoorbeeld ö, é, ... worden O, E, ...)
  • volgend door een willekeurig getal van 3 of 4 cijfers lang
  • eindigend op 3 extra karakters (letter(s) en/of cijfer(s)).

Voorbeeld van een inlogcode: AW_1234_A1X (Anne Wouters, nummer 1234 en extra karakter A1X)

Hierdoor is elke inlogcode uniek en strikt persoonlijk en zorgt ervoor dat elke leerling een andere set maar toch dezelfde vragen krijgt (enkel de volgorde van de vragen en antwoorden per vraag zijn verschillend).

OPGELET: dezelfde inlogcode kan DUS NIET aan meerdere leerlingen worden toegekend. Dit geeft geen of verkeerde scores. Het online systeem berekent de score enkel bij de eerste keer dat op "versturen" werd geklikt. De volgende keren worden de antwoorden genegeerd om fraude te voorkomen.

  

Werkwijze opvragen inlogcodes 
  1. Ga naar de Leraarmodule op deze website en log in met je toegangscode.
  2. Na het inloggen ga je naar "Leerlingen" (link in menu rechts).
  3. In het overzicht van de leerlingen vind je de inlogcodes terug.

In het overzicht staan ook:

  • 5 blanco leerlingen of reservecodes die beginnen met DD_... (bijv. DD_1234_DKX) : kunnen worden gegeven aan eventuele nog geïnteresseerde leerlingen die niet werden ingeschreven. Gelieve de voornaam, naam, geslacht, leerjaar, richting en uren wiskunde ... door te geven aan het wedstrijdsecretariaat. Ook als er te weinig blanco inlogcodes zijn, mag het wedstrijdsecretariaat worden gecontacteerd.
  • De leerling “Leerkracht” kan door de toezichthouder en/of collega’s worden gebruikt, maar mag NOOIT aan leerlingen worden gegeven. Deze codes beginnen met LLL_... (bijv. LLL_123_abc). Zie ook bij "Kan ik als leraar deelnemen?".