Aandacht
De winnaars van een gouden en zilveren medaille kwalificeren zich voor de Vlaamse selectieproef voor de European Union Science Olympiad of EUSO (meer info: www.euso.be).

   

Info vooraf aan de tweede ronde
  

Wanneer:     24 april 2021 nieuwe datum 5 mei 2021, starten kan tussen 13.30 en 14.30. Eens gestart is de duurtijd 2 uur.

Locatie:        omwille van de coronamaatregelen → ONLINE afname op school. Meer uitleg wordt tijdig verstuurd naar de betrokken leerkrachten.
 

Tijdens de tweede ronde krijgen de leerlingen 10 meerkeuzevragen per vakgebied en die geordend zijn per vakgebied.

Voor het onderdeel aardrijkskunde mag één van volgende atlassen worden gebruikt: 

  • Plantyn Algemene Wereldatlas
  • De Boeck Atlas

Voor meer info over deze ronde, klik hier.

   

Deelname

De 224 beste deelnemers van de eerste ronde worden toegelaten tot de tweede ronde. De JON schoolverantwoordelijken krijgen kort na de eerste ronde bericht of zij leerlingen hebben die doorgaan naar de tweede ronde. Wanneer zij leerlingen hebben die zich plaatsten, loggen zij in op de "leraarmodule" (op onze website rechts boven) met hun toegangscode en brengen volgende zaken in orde:

  1. Ingave e-mailadres van zijn/haar leerling(en). Zo kan onze peter Frank Deboosere hen feliciteren + kan de deelnemer zijn inlogcode ontvangen voor het online systeem
  2. Vóór 28 april 2020 aanduiden of een leerling al dan niet zal deelnemen.  

Alle communicatie in verband met de tweede ronde verloopt via de JON schoolverantwoordelijken. Zij ontvangen een paar dagen voor de tweede ronde de instructies over hoe zij onder andere de URL's kunnen downloaden voor hun leerlingen. Deze URL's en de werkwijze bezorgen zij aan hun deelnemers.

Om al wat vertrouwd te geraken met de look and feel van de online toets volgen hier een paar screen shots van de Vlaamse Fysica Olympiade. (Van zodra wij van JON de voorbeelden ontvangen, plaatsen we die hier.)

VFO tweede ronde - startscherm VFO tweede ronde - voorbeeld vraag VFO tweede ronde - eindscherm

Voor meer info (downloaden van de URL's voor de leerlingen, online afname toets ...), klik hier.

Wanneer de resultaten beschikbaar zijn worden de JON schoolverantwoordelijken per e-mail verwittigd. In het resultatenoverzicht wordt ook aangegeven wie een medaille behaalde. Welke medaille dit is wordt pas op de proclamatie bekend gemaakt.

   

Vragen en oplossingen

Klik hier voor de te kennen leerstof.

De wedstrijdvragen van de tweede ronde worden niet vrijgeven. 

  

Activiteit

Omwille van de corona maatregelen ligt er nog niets vast. Mochten we nog een leuke activiteit kunnen organiseren, brengen we de JON schoolverantwoordelijke op de hoogte.

  

Sfeerbeelden

Voor sfeerbeelden van de tweede ronde 2019, klik hier.

In 2020 werd de 2de ronde eveneens online georganiseerd omwille van de coronamaatregelen. Sfeerbeeld van in het College te Torhout.