De 17de Internationale Geografie Olympiade zou hebben doorgegaan in Istanboel (Turkije) van 11 tot 17 augustus 2020, maar werd omwille van het COVID-19 virus afgelast. Hierdoor biedt de organisatie van de European Geography Olympiad (EGeo) een online alternatief aan. 

EGeo stelt hun olympiade open voor zowel junioren als senioren. Dit biedt ons de kans om voor het eerst deel te nemen met onze beste JONners van het vakgebied aardrijkskunde. De EGeo wordt online georganiseerd van 29 tot 30 augustus 2020. Wij gaan na wie van onze JONners in aanmerking komt en publiceren hier eerdaags hun namen. Op 30 augustus 2020 maakt EGeo de winnaars bekend.

Meer informatie vind je terug op bgo.org.rs/home/