Wanneer:     27 februari 2019, start stipt om 13 uur en eindigt exact om 15 uur (geen uitzonderingen mogelijk).

Locatie:        de school van de deelnemers

De eerste ronde bestaat uit 15 meerkeuzevragen met 4 alternatieve antwoorden waarvan slechts één juist is en ze zijn geordend per vakgebied. De vragen zijn voor alle leerlingen dezelfde, maar worden in een andere volgorde getoond. Deze ronde verloopt via het internet en staat onder toezicht van de JON schoolverantwoordelijke JON. Het eerlijk verloop van deze ronde kan door de jury worden gecontroleerd door een onaangekondigd bezoek. Ook worden de scores nauwkeurig geanalyseerd. In geval dat fraude wordt vastgesteld, kan aan de school verdere deelname worden ontzegd.

De online toets wordt afgenomen op de website olympiade.cc.kuleuven.be. Het openingsscherm kan van een andere olympiade zijn, maar wordt een aantal dagen voor de eerste ronde geactiveerd. Ongeveer gelijktijdig worden de inlogcodes voor de deelnemers en een aantal reservecodes per school opgeladen in de leraarmodule. De JON schoolverantwoordelijke ontvangt op dat moment een e-mail met de instructies over het verloop.

De vragen van aardrijkskunde zijn zo opgesteld dat de leerlingen geen atlas nodig hebben.

Op basis van een selectiepercentage (jaarlijks bepaald door het JON comité) worden een 200-tal deelnemers geselecteerd voor de tweede ronde. De JON schoolverantwoordelijken worden per e-mail verwittigd wanneer de resultaten op de website beschikbaar zijn en in het resultatenoverzicht wordt aangegeven wie toegelaten wordt tot de tweede ronde.

Klik hier voor meer informatie over de online afname, zoals de richtlijnen voor leraren en leerlingen, pc vereisten, wat bij netwerk problemen ...

 

Vragen en oplossingen