De eerste ronde van de Vlaamse Geografie Olympiade 2018 vond plaats op woensdag 24 oktober 2017 van 13 tot 15 uur.

 

Resultaten informatie

De schoolverantwoordelijken kunnen vanaf 3 november 2017 de resultaten van hun leerlingen opvragen door in te loggen op de website. De leraren die leerlingen hebben in de tweede ronde krijgen een aparte email met instructies om in te schrijven voor deze ronde.

Aantal ingeschreven leerlingen: 1.580
Aantal geregistreerden scholen: 161

Effectief aantal deelnemers: 1.412 
Effectief aantal deelgenomen scholen: 158

Cesuur: ≥ 66%

Aantal geplaatste deelnemers voor de tweede ronde is 371.  Zij nemen hieraan deel op woensdag 7 februari 2018.

 

(Klik op de grafiek om te vergroten)

  

(Klik op de grafiek om te vergroten)

  

(Klik op de grafiek om te vergroten)

Aantal deelnemers: 1.412
Gemiddelde score: 56,02%
Standaard afwijking: 14.34
Minimum score: 2.94%
Maximum score: 94.12

 

Aantal vijfdejaars: 461
Gemiddelde score: 52,29%
Standaard afwijking: 14,20
Minimum score: 16,91%
Maximum score: 91,17

 

Aantal deelnemers: 935
Gemiddelde score: 57,99%
Standaard afwijking: 14,02
Minimum score: 2,94%
Maximum score: 94,11

 

Aandacht: van een aantal deelnemers is niet gekend of het vijfde- of zesdejaars zijn. Dit werd niet vermeld bij inschrijving.

 

Vragen en oplossingen

Om de vragen met de bijhorende oplossingen van de editie 2017-2018 of van de vorige edities te raadplegen, neem een kijkje in onze vragenbank.