Om de finalisten voor te bereiden op de finale organiseert het comité van de Vlaamse Fysica Olympiade een aantal zaterdagen waar telkens op een ander aspect van de fysica zal worden ingezoomd en wat niet tot de leerstof van de school behoort. De stagedagen gaan door aan de Vlaamse universiteiten en zijn gratis. Enkel de verplaatsingsonkosten naar en van zijn ten laatste van de deelnemers. Iedere finalist krijgt een persoonlijke uitnodiging en moet zich voor elke zaterdag inschrijven.

Het boek "Physics for Scientists & Engineers with Modern Physics" van Douglas Giancoli (uitgeverij Pearson) wordt tijdens de eerste stagedag uitgedeeld en is basis voor de stagedagen en de finale.

   

Overzicht:
  
Datum       Tijdstip       Onderwerp       Organisator
 04.03       Rotatie en experimentern (foutentheorie, strategie ...)   KU Leuven
 11.03       Thermodynamica   UHasselt
 18.03       Wisselspanning en RLC-ketens   KU Leuven Kortrijk
 18.03       Trillingen en golven   UGent
 22.04        Moderne fysica (elementaire deeltjes, kernfysica, relativiteit)   UAntwerpen
 mei (dag nog te bepalen)       VIP-bezoek   SCK CEN te Mol

 
De data worden gepubliceerd van zodra deze gekend zijn.

 

Het SCK CEN te Mol bood op woensdagnamiddag 11 mei 2022 een exclusief bezoek aan.

Op het programma stond:

  • de Technologie Hal waar het onderzoek rond MYRRHA plaatsvindt
  • HADES, het ondergrondse onderzoeklaboratoria, 225 m onder de grond,
    voor onderzoek naar diepe geologisch berging van hoog-en langlevend radioactief afval

Voor meer foto's van het bezoek, klik hier