Aantal deelgenomen scholen: 143

Aantal deelnemers: 301

Cesuur: ≥ 76,7%

De 16 finalisten worden op zaterdag 29 april 2023 verwacht aan de UAntwerpen voor de finale, klik hier voor meer info. Er werd 1 reserve finalist aangeduid.

Opmerking: vraag 17 werd geschrapt.

  

2023-VFO_R2 Grafiek algemeen

(Klik op de grafiek om te vergroten.)

  

2022-VFO_R2 Grafiek 5de-jaars

(Klik op de grafiek om te vergroten.)

  

2022-VFO_R2 Grafiek 6de-jaars

(Klik op de grafiek om te vergroten.)

Aantal deelnemers: 301
Gemiddelde score: 50,4%
Standaard afwijking: 14,4
Minimum score: 15,5%
Maximum score: 96,6% 

 

Aantal vijfdejaars: 62
Gemiddelde score: 44,3%
Standaard afwijking: 11,4 
Minimum score: 20,7%
Maximum score: 70,7%

 

Aantal zesdejaars: 237
Gemiddelde score: 52%
Standaard afwijking: 14,7
Minimum score: 15,5%
Maximum score: 96,6% 

Aandacht: van een paar deelnemers kregen we niet door of het vijfde- of zesdejaars zijn, vandaar het verschil met het algemeen overzicht.

   

Activiteit

Momenteel wordt overlegd met het Planetarium te Brussel om voor de leerlingen die zich plaatsen voor de tweede ronde een VIP-bezoek te organiseren op een woensdag in april (max. 170 deelnemers). 

We houden de betrokken leerkrachten op de hoogte vanaf wanneer er kan ingeschreven worden.

 

Vragen en oplossingen

Klik hier voor de te kennen leerstof.

De wedstrijdvragen van de tweede rondes worden niet vrijgegeven (enkel de antwoorden worden gepubliceerd). Om de antwoorden van deze editie te raadplegen, klik hier

Voor tips over hoe meerkeuzevragen oplossen, klik hier.

 

Info vooraf aan de tweede ronde  

Wanneer:     zaterdag 11 februari 2023 van 14 tot 17 uur

Locatie:        de Vlaamse universiteiten, klik hier voor de exacte locatie.

De tweede ronde bestaat uit meerkeuzevragen met 4 alternatieve antwoorden.

De leraren kregen een bericht van wie zich plaatste. Zij duiden aan in de "leraarmodule" (inloggen rechtsboden op onze website met toegangscode) of hun leerlingen al dan niet deelnemen aan deze tweede ronde en dit ten laatste vóór 3 februari 2023.

De 353 beste deelnemers van de eerste ronde werden toegelaten tot de tweede ronde. Zij zullen een e-mail ontvangen van onze peter Frank Deboosere met zijn felicitaties. Verder verloopt alle communicatie in verband met de tweede ronde via de verantwoordelijken van de olympiade. Zij ontvangen tijdig de instructies en lichten hun deelnemers in.

Wanneer de resultaten beschikbaar zijn worden de verantwoordelijken per e-mail verwittigd. In het resultatenoverzicht wordt ook aangegeven wie toegelaten wordt tot de finale. 

Voor meer algemene informatie over de tweede ronde, klik hier.

        
Sfeerbeeld editie 2021
 
't Saam Campus Sint-Aloysius Diksmuide
't Saam Campus Sint-Aloysius
Diksmuide
 
Stedelijke Humaniora Dilsen
Stedelijke Humaniora
Dilsen

Klik op de foto om te vergroten.