Om de finalisten voor te bereiden op de finale organiseert het comité van de Vlaamse Fysica Olympiade een aantal zaterdagen waar telkens op een ander aspect van de fysica zal worden ingezoomd en wat niet tot de leerstof van de school behoort. De stagedagen gaan door aan de Vlaamse universiteiten en zijn gratis. Enkel de verplaatsingsonkosten naar en van zijn ten laatste van de deelnemers. Iedere finalist krijgt een persoonlijke uitnodiging en moet zich voor elke zaterdag inschrijven.

Het boek "Physics for Scientists & Engineers with Modern Physics" van Douglas Giancoli (uitgeverij Pearson) wordt tijdens de eerste stagedag uitgedeeld en is basis voor de stagedagen en de finale.

   

Overzicht:
  
Datum       Tijdstip       Onderwerp       Organisator
12 maart 2022    10 uur   Rotatie   KU Leuven
19 maart 2022   10 uur   Thermodynamica   UHasselt
26 maart 2022   10 uur   Trillingen en golven   UGent
23 april 2022   10 uur   Wisselstroom   UAntwerpen

 

Het SCK CEN te Mol bood op woensdagnamiddag11 mei 2022 een exclusief bezoek aan.

Op het programma stond:

  • de Technologie Hal waar het onderzoek rond MYRRHA plaatsvindt
  • HADES, het ondergrondse onderzoeklaboratoria, 225 m onder de grond,
    voor onderzoek naar diepe geologisch berging van hoog-en langlevend radioactief afval

Voor meer foto's van het bezoek, klik hier