Aantal deelgenomen scholen: 126

Aantal deelnemers: 323

Cesuur: ≥ 78%

De 16 finalisten worden op zaterdag 30 april 2022 verwacht aan de KU Leuven voor de finale, klik hier voor meer info. Er werd 1 reserve finalist aangeduid.

  

2022-VFO_R2 Grafiek algemeen

(Klik op de grafiek om te vergroten.)

  

2022-VFO_R2 Grafiek 5de-jaars

(Klik op de grafiek om te vergroten.)

  

2022-VFO_R2 Grafiek 6de-jaars

(Klik op de grafiek om te vergroten.)

Aantal deelnemers: 323
Gemiddelde score: 51,4%
Standaard afwijking: 14,5
Minimum score: 17,5%
Maximum score: 100% 

 

Aantal vijfdejaars: 63
Gemiddelde score: 53,7%
Standaard afwijking: 13,8 
Minimum score: 23,3%
Maximum score: 90%

 

Aantal zesdejaars: 258
Gemiddelde score: 50,9%
Standaard afwijking: 14,6
Minimum score: 17,5%
Maximum score: 100% 

Aandacht: van een paar deelnemers kregen we niet door of het vijfde- of zesdejaars zijn, vandaar het verschil met het algemeen overzicht.

  

Activiteit

Indien de coronapandemie geen maatregelen oplegt, organiseren wij voor de leerlingen die zich plaatsen voor de tweede ronde een VIP-bezoek aan het Planetarium te Brussel op woensdag 20 april 2022 om 17 uur (max. 170 deelnemers). 

We houden de betrokken leerkrachten op de hoogte vanaf wanneer er kan ingeschreven worden.

 

Vragen en oplossingen

Klik hier voor de te kennen leerstof.

De wedstrijdvragen van de tweede ronde worden niet vrijgeven. De antwoorden worden wel gepubliceerd. Deze kun je opvragen door hier te klikken.

  

Info vooraf aan de tweede ronde  

Wanneer:     9 februari 2022
Starten:        tussen 13 en 13.45 uur
Duur:            3 uur
Locatie:       omwille van de corona pandemie → online op school van de deelnemer(s)

De tweede ronde bestaat uit 30 meerkeuzevragen met 4 alternatieve antwoorden waarvan slechts één juist is.

Voor de online afname verwijzen we naar de werkwijze van de eerste ronde. Klik hier voor meer info.

 

Deelname

De 344 beste deelnemers van de eerste ronde worden toegelaten tot de tweede ronde. Zij ontvangen felicitaties van Frank Deboosere.

De leraren krijgen een bericht van wie zich plaatste. Zij duiden aan in de "leraarmodule" (inloggen rechtsboden op onze website met toegangscode) of hun leerlingen al dan niet deelnemen aan deze tweede ronde en dit vóór 4 februari 2022.

Alle communicatie in verband met de tweede ronde verloopt via de schoolverantwoordelijke fysica. Zij ontvangen tijdig de instructies voor de online afname op school.

Wanneer de resultaten beschikbaar zijn worden de vakverantwoordelijken per e-mail verwittigd. In het resultatenoverzicht wordt ook aangegeven wie toegelaten wordt tot de finale.

  

Sfeerbeeld editie 2021
 
't Saam Campus Sint-Aloysius Diksmuide
't Saam Campus Sint-Aloysius
Diksmuide
 
Stedelijke Humaniora Dilsen
Stedelijke Humaniora
Dilsen

Klik op de foto om te vergroten.