Info vooraf aan de eerste ronde

Wanneer:     26 januari 2022, start stipt om 13 uur en eindigt exact om 15.30 uur (geen uitzonderingen mogelijk).
Locatie:        de school van de deelnemers

Inschrijven kan tot 24 december 2021.

  

De eerste ronde bestaat uit meerkeuzevragen met 4 alternatieve antwoorden waarvan slechts één juist is. De vragen zijn voor alle leerlingen dezelfde, maar worden in een andere volgorde getoond. Deze ronde verloopt via het internet en staat onder toezicht van de vakverantwoordelijke fysica van de school. Het eerlijk verloop van deze ronde kan door de jury worden gecontroleerd door een onaangekondigd bezoek. Ook worden de scores nauwkeurig geanalyseerd. In geval dat fraude wordt vastgesteld, kan aan de school verdere deelname worden ontzegd.

De online toets wordt afgenomen op het platform van usolv-it. De schoolverantwoordelijken kunnen de URL’s downloaden in de leraarmodule van zodra deze beschikbaar (+/- één week voor eerste ronde). Op dat ogenblik ontvangen zij een e-mail met de instructies over het verloop van de eerste ronde.

Op basis van een selectiepercentage (jaarlijks bepaald door het VFO comité) worden ongeveer 350 deelnemers geselecteerd voor de tweede ronde. De VFO verantwoordelijken worden per e-mail verwittigd wanneer de resultaten op de website beschikbaar zijn en in het resultatenoverzicht wordt aangegeven wie toegelaten wordt tot de tweede ronde.

Klik hier voor meer informatie over de online afname, zoals de richtlijnen voor leraren en leerlingen, pc vereisten, wat bij netwerk problemen ...

 

Vragen en oplossingen

Klik hier voor de te kennen leerstof.

Om de vragen met de bijhorende oplossingen van de vorige edities te raadplegen, neem een kijkje in onze vragenbank of surf naar het platform van usolv-it.

 
Sfeerbeelden editie 2021
Sint-Barbaracollege
Sint-Barbaracollege Gent
 
Lyceum OLV van Vlaanderen Kortrijk
Lyceum OLV van Vlaanderen Kortrijk (voor aanvang) Lyceum OLV van Vlaanderen Kortrijk
Lyceum OLV van Vlaanderen Kortrijk (tijdens)

Klik op de foto's om ze te vergroten.