Om de finalisten voor te bereiden op de finale organiseert het comité van de Vlaamse Fysica Olympiade een aantal zaterdagen waar telkens op een ander aspect van de fysica zal worden ingezoomd en wat niet aan bod komt op school.

De stagedagen gaan door aan de Vlaamse universiteiten en zijn gratis. Enkel de verplaatsingsonkosten naar en van zijn ten laatste van de deelnemers.

Iedere finalist krijgt een persoonlijke uitnodiging voor de stagedagen. Deze zijn vrijblijvend, maar omwille van organisatorische redenen moet de deelname wel bevestigd worden. 

Op de eerste stagedag ontvangen de finalisten het boek "Physics for Scientists & Engineers with Modern Physics" van de uitgeverij Pearson.

  

Overzicht data

De stagedagen gaan door op 6, 13, 20 en 27 maart 2021 en starten telkens om 10 uur en eindigden omstreeks 17 uur. 

De onderwerpen die aan bod komen zijn:

  • Thermodynamica (UHasselt)
  • Wisselspanning - RLC ketens (UAntwerpen)
  • Trillingen en golven (UGent)
  • Rotatie - experimenten (KU Leuven)

Wanneer welk onderwerp doorgaat ligt nog niet vast.

We trachten ook terug een VIP-bezoek aan het SCK•CEN te Mol te organiseren.